Oprichting kennisplatform

Geplaatst op 25-01-2018  -  Categorie: Veilgiheid

De drie keurende instanties voor de zeilvaart (RH, BSC, NBKB), de Enkhuizer Zeevaartschool, TCN en de BBZ hebben donderdag 25 januari een Kennisplatform opgericht. Het is een direct gevolg van het onderzoek naar de mastbreuk verleden jaar en de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. 
Het doel van dit platform is om het veiligheidsniveau in de sector te vergroten. Niet door nieuwe regels op te stellen, maar door de aanwezige kennis te verzamelen, vast te leggen en te delen. Het kennisplatform zal onderwerpen inventariseren en werkgroepen, aangevuld door experts, zullen daar vervolgens mee aan de slag gaan en uitwerken tot, onder andere, branchenormen. 
Op dit moment is er al een werkgroep Veiligheid aan de slag. De werkgroep bestaat uit schippers en is begonnen met het opstellen van een branchenorm voor rondhouten. De branchenorm omschrijft waar je naar moet kijken, hoe vaak je ernaar moet kijken, waar je op moet letten en wanneer je een expert in moet schakelen. De ervaring die opgedaan wordt met het samenstellen van deze norm zal gebruikt worden bij de behandeling van andere onderwerpen.
Er is ook gesproken over het oprichten van een kenniscentrum. Het kenniscentrum, in de vorm van een website, kan bijdragen aan het verspreiden van informatie en de uitwisseling van ideeën en initiatieven.