Na het OVV onderzoek

Geplaatst op 22-08-2017  -  Categorie: Veilgiheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft in haar rapport over het ongeval aan boord van de Amicitia, aanbevelingen gedaan aan partijen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor gesignaleerde veiligheidstekorten. De partijen zijn ILT, Infrastructuur en Milieu, de keuringsinstanties en de BBZ.

Tegen de BBZ zegt de OVV in het kort: ontwikkel branchenormen en bevorder dat zij toegepast worden, deel kennis en zorg er voor dat er structuur komt in het onderhoud. De OVV geeft de sector de kans om te laten zien dat zij zelf in staat is om de problemen op te lossen. Het is met andere woorden nu aan ons. Wij worden in de gelegenheid gesteld om, samen met andere betrokken partijen (keuringsinstanties, experts, overheden, boekingskantoren, etc.) een standaard op te stellen en toe te passen.

Maar de aanbevelingen van de OVV zijn niet vrijblijvend. Wij zullen binnen een jaar de minister van IenM en de OVV moeten informeren over onze aanpak. De minister en de OVV zullen vervolgens beoordelen hoe wij het er van af brengen en of er extra maatregelen nodig zijn.

Over hoe de BBZ invulling zal gaan geven aan de aanbevelingen en hoe leden daar bij betrokken worden en aan kunnen bijdragen zullen wij verder berichten via de BBZ nieuwsbrief.

De OVV beperkt de aanbevelingen voor de keurende instanties tot het juist toepassen van de wettelijke keuringstermijn en detoepassing van de overgangsbepalingen. De BBZ heeft vragen en opvattingen over die aanbevelingen en zal er in de komende weken met ILT, de keurende instanties en het ministerie over in gesprek gaan. Over de keuringsfrequentie zal wat ons betreft snel duidelijkheid moeten worden gegeven.