Maak kennis met WISTA: Een platform voor vrouwen op leidinggevende posities in scheepvaart en transport

Geplaatst op 25-03-2024  -  Categorie: Algemeen altijd zichtbaar

schermafbeelding-2024-03-25-115227 2

Al bijna vijftig jaar geleden ontstond de Women’s International Shipping and Transport Association (WISTA.) Een netwerk gedreven door innovatie, duurzaamheid en samenwerking waarbinnen vrouwen op toonaangevende posities binnen de maritieme en transportsector elkaar vinden en versterken. 
WISTA staat bekend om haar inzet voor het versterken van de positie van vrouwen binnen deze sectoren en het agenderen van de dialoog rondom diversiteit en ‘closing the gendergap'. Het sterke internationale netwerk biedt een unieke kans voor kennisuitwisseling, professionele ontwikkeling en netwerkvorming.

Binnen een breed scala aan disciplines, van zeevaart en binnenvaart tot transportlogistiek hebben vrouwen cruciale bijdragen geleverd. Hun potentieel wordt echter ook anno 2024 nog lang niet volledig benut, vooral in leiderschapsposities. WISTA zet zich in om dit landschap te veranderen door vrouwen te empoweren en hun zichtbaarheid binnen de bedrijfstak te vergroten.

Draag bij aan een wereldwijde beweging die streeft naar gelijkheid, erkenning en de empowerment van vrouwen in onze sector. Meer informatie over WISTA, haar missie en hoe je een verzoek tot lidmaatschap kunt indienen, vind je op WISTA Nederland.
Samen kunnen we een verschil maken en bijdragen aan een toekomst waarin diversiteit en inclusie niet alleen worden gewaardeerd, maar ook als essentieel worden beschouwd voor de vooruitgang van onze bedrijfstak(ken).
Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan contact op met: draob.[antispam].@wistathenetherlands.nl