Kamervragen CDA en D66 over uitblijven Corona Noodsteun

Geplaatst op 22-04-2021  -  Categorie: Corona algemeen

CDA en D66 hebben vragen gesteld aan Staatssecretaris Keijzer over het uitblijven van de steun. Hieronder de uitwisseling tussen de Kamer en de Regering.

Aanvullende steunregeling voor de bruine vloot

De leden van de CDA-fractie hebben een aantal vragen ten aanzien van de aanvullende steunregeling voor de bruine vloot. In haar brief van 17 februari 2020 (Kamerstuk 35420, nr. 231) schrijft de staatssecretaris dat ‘de verwachting is dat het niet realistisch is dat de regeling eerder dan het eind van het tweede kwartaal van 2021 zal worden uitgevoerd’. Kan de staatssecretaris toelichten welke factoren een snellere uitvoering van deze regeling in de weg zitten? Is het mogelijk te werken met bevoorschotting, zodat ondernemers sneller steun ontvangen? Waarom wel of niet? Is het mogelijk om, vergelijkbaar met de TVL-optoppingen bij de diverse voorraadvergoedingen, voor de SBI-codes betreffende de chartervaart met zeil het noodfonds snel(ler) te laten landen bij de beoogde doelgroep via een opslag bij of naast de TVL-regeling? Waarom wel of niet? Is er een inventarisatie beschikbaar van het aantal zeilschepen binnen de SBI-codes 5010/5030 per 15 oktober 2020?

Antwoord

De afgelopen maanden zijn er aanzienlijke uitbreidingen van het steun- en herstelpakket doorgevoerd. Deze veranderingen zijn in het voordeel geweest van ondernemers zoals de bruine vloot schippers. Aangezien deze regelingen en een aanvullende regeling voor de bruine vloot nauwe samenhang vertonen en er niet twee maal voor dezelfde kosten een subsidie moet worden verstrekt, heeft de uitwerking van deze regeling vertraging opgelopen. Na het uitwerken van het beleidskader volgt de juridische uitwerking en wanneer nodig goedkeuring door de Europese Commissie, naast de inregeling in de uitvoering. Ik verwacht dat deze regeling tegen de zomer beschikbaar is. Bevoorschotting voordat er een wettelijke basis is (de subsidieregeling) is niet mogelijk, zoals toegelicht bij de beantwoording van vragen van het lid Aartsen. [1]

Het is niet mogelijk deze steun via een opslag in de TVL vorm te geven. De bruine vloot is niet alleen op basis van een SBI-code af te bakenen. De Kamer van Koophandel heeft een overzicht van bedrijven binnen bepaalde SBI-codes, maar het is niet mogelijk op basis daarvan een onderscheid te maken tussen zeilschepen en andere ondernemingen. Binnen de SBI codes 5010, 5030 en 9103 zitten dan ook veelbedrijven die niet tot de bruine vloot behoren.De kamervragen van D66 staan in deze link.