Juridisch onderzoek naar mogelijke rechtsongelijkheid 

Geplaatst op 19-08-2020  -  Categorie: Corona algemeen

Ondernemers die door overheidshandelen schade oplopen kunnen compensatie aanvragen. De overheid bepaalt dan of de schade een ondernemersrisico is, een maatschappelijk risico of dat er sprake is van nadeelcompensatie wat wil zeggen dat de getroffen ondernemer harder wordt getroffen dan vergelijkbare ondernemers. 
In het geval van de aan de chartervaart opgelegde corona maatregelen kunnen we zeggen dat de overheid te hulp is gekomen met compensatie in de vorm van een serie van regelingen.  Maar de BBZ vindt dat de opzet van de huidige regeling te rigide is en de chartervaart minder steun biedt dan andere ondernemers. One size doesn’t fit all, zeg maar.
We onderzoeken daarom of er  juridische argumenten zijn die kunnen helpen om het ministerie te overtuigen dat de regelingen voor ons moeten worden aangepast op een manier die recht doet aan onze branche.