Jongeren tot 18 jaar

Geplaatst op 26-06-2020  -  Categorie: corona 1,5 meter

In ons vorige nieuwsbericht schreven we al dat jongeren onder 18 jaar geen afstand meer van elkaar hoeven te houden en dat er dus weer met deze groepen gevaren mag worden. Om verwarring te voorkomen: de 1,5 meter afstand maatregel geldt niet meer voor jongeren tot 18 jaar onderling. Zij moeten wel afstand blijven houden tot volwassenen. 
In de COVID-19 Update stand van zaken 24 juni (bladzijde 4 en 5) worden de uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel genoemd:
c) Kinderen en jongeren, omdat zij het virus beperkt verspreiden:
              Op de kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs;
              Voor kinderen tot 13 jaar onderling en met volwassenen;
              Voor jongeren tot 18 jaar onderling