Hoe verder als afstand houden (voorlopig) de norm wordt?

Geplaatst op 14-04-2020  -  Categorie: corona 1,5 meter

Terug naar normaal is voorlopig terug naar het ‘nieuwe’ normaal: de ‘1,5 meter samenleving’. Het ministerie van IenW heeft aan de BBZ gevraagd “hoe (en of) onze sector zou kunnen functioneren binnen deze 1,5 meter afstand dan wel anderszins zo veel mogelijk borgen dat besmetting/verdere verspreiding van het virus niet plaatsvindt”.

Kan het oude product nog aangeboden worden of zijn er andere mogelijkheden met het schip? Of wel: wat zijn de mogelijkheden voor de chartervaart, wat zijn de knelpunten en wat kan het ministerie doen om die weg te nemen?
Neem contact op met de BBZ (map.[antispam].@debbz.nl) en laat ons weten of je mogelijkheden ziet, of niet. Samen met het ministerie kunnen we misschien knelpunten oplossen en nieuwe voorstellen toetsen op uitvoerbaarheid.