Europees Certificaat volgens de Minister niet langer voor de zeezeilvaart

Geplaatst op 23-06-2020  -  Categorie: Algemeen Openbaar

Ja, de Minister is bekend met de weigering van ILT om certificaten voor dagtochten af te geven, maar, zo zegt de Minister, dat is omdat “de ILT geen bevoegdheid heeft om certificaten conform de richtlijn af te geven vanwege het ontbreken van een grondslag, ontstaan door een wijziging van de richtlijn eind 2019. Ik ben daarom hard bezig om in een dergelijke grondslag te voorzien, en tevens voor de korte termijn een werkbare oplossing voor de certificeringsproblematiek te bieden.” De Minister is het eens met Wystke Postma van het CDA dat “hiermee voor de zeegaande zeilende passagiersschepen een onwenselijke situatie is ontstaan. Ik werk daarom hard aan een oplossing voor de certificeringsproblematiek; zowel structureel door aanpassing van regelgeving als voor de korte termijn. Daarbij zal de wens van de sector meegenomen worden. Voor de korte termijn zal ik de ILT verzoeken om, vooruitlopend op aanpassingen in de regelgeving, tijdelijke verklaringen af te geven waarbij de voorschriften van de richtlijn worden toegepast.”

Het is fijn dat de Minister erkend dat er een probleem is en dat ze snel tot een oplossing wil opkomen, maar de BBZ betwijfelt of er een wijziging is geweest in het toepassingsgebied van de Richtlijn en zal daar nadere vragen over stellen. Belangrijk is dat er bij de gekozen oplossing ook draagvlak is in het buitenland, het vaargebied van de zeevaart.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D25616&did=2020D25616