CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland heeft tijdens het Gastvrije Randmeren jaarcongres twee rapporten over de bruine vloot in ontvangst genomen.

Geplaatst op 21-03-2022  -  Categorie: ondernemen marketing

aanbieding-ambitiedocument-namens-publiek-private-partijen-002
Het “Plan van aanpak Nederlands varend erfgoed” is het plan dat schippers, provincies en gemeenten ontwikkelden onder begeleiding van het NBTC en “De investeringsagenda van de zeilende beroepsvaart en hoe deze te financieren” is een onderzoek gedaan door adviesbureau BMC naar de financieringsbehoefte en mogelijkheden in de chartervaart.

Het onderzoek van BMC richt zich met name op de toekomst van de sector en hoe dit te financieren. Omdat er in de nabije toekomst investeringen op de sector afkomen zoals vuilwater voorziening, verduurzaming, maar ook lopend onderhoud, vervangen vlak en kim, refit en vervangen van de motor, is er veel geld nodig en dit wordt niet altijd door de banken gefinancierd, vandaar dat er naar alternatieve financieringsmogelijkheden is gekeken.

In het onderzoek wordt uitgebreid beschreven welke financieringsvoorzieningen er nu al zijn voor de sector, buiten de banken om. Daarvoor zijn diverse subsidieregelingen van de overheid, regelingen van de provincies en regionale regelingen zoals de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen bekeken evenals fondsen zoals Gastvrij Fryslân, het Waddenfonds, Erfgoed Deal etc. Tegelijkertijd is onderzocht óf en hoe deze toegankelijk zijn. Deze uitgebreide informatie is allemaal terug te lezen in het rapport. Het BMC onderzoek is uitgevoerd in opdracht van stichting REDDEVLOOT en de provincies Friesland, Flevoland, Overijssel en Utrecht.

De BBZ vindt de informatie over een kredietunie zeker interessant. Dit gaan wij verder onderzoeken of dit voor onze sector opgezet kan worden.

Het “Plan van aanpak Nederlands varend erfgoed” was al eerder gepubliceerd, zie deze link.
Nieuwe informatie hierover is dat er op 11 mei een commissiedebat plaats vindt van het ministerie Economische Zaken en Klimaat over onder andere een prioriteitenlijst voor het NBTC. In deze prioriteitenlijst staat het volgende: “De bruine vloot, met haar aanbod voor groepen, is bovengemiddeld hard getroffen. Samen met provincies en de bruine vloot wordt een toekomstbestendige strategie ontwikkeld voor het varend erfgoed.”

De BBZ gaat meer kamerleden benaderen over het plan van aanpak en gaat het debat volgen om te zien of er een vervolg kan worden gegeven aan het reeds ingezette NBTC-traject voor een effectieve positionering en marketing voor de geformuleerde ambitie: “Het Nederlands varend erfgoed is in 2030 een unieke, authentieke en bloeiende sector, geliefd in Nederland en daarbuiten, waar door samenwerken, investeren en lokale verbinding de prachtige vloot voor toekomstige generaties behouden blijft.”