Brief aan minister over ILT weigering certificaten af te geven voor de zeevaart

Geplaatst op 29-05-2020  -  Categorie: Algemeen Openbaar  -  Auteur: paul

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Tav Minister Cora van Nieuwenhuizen

 Cc: Vaste Kamer Commissie IenW

 betreft: certificering zeegaande zeilvaart

 Enkhuizen, 29 mei 2020

 

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Eigenaren van Nederlandse zeezeilschepen, die hun schepen hebben gekeurd volgens de eisen van Europese Richtlijn 2009/45/eu krijgen geen certificaten. De keuringen zijn verricht, de keuringskosten zijn betaald, maar ILT weigert de bijpassende certificaten uit te geven. Er wordt daardoor gevoelige extra financiële schade geleid door ondernemers die in tijden van Corona al met ongekende tegenslagen te kampen hebben.

De certificaten zijn van groot belang voor de Nederlandse zeilvaart. De Nederlandse eisen voor zeilschepen stoppen bij 36 passagiers. De Richtlijn biedt de mogelijkheid om met meer dan 36 passagiers dagtochten te varen. In nauw overleg met uw ministerie maken de schepen gebruik van die certificeringsmogelijkheid sinds het van kracht worden van de richtlijn in 1998. Op basis van die langlopende samenwerking hebben ondernemers geïnvesteerd in hun schepen en zijn zij contracten aangegaan die nu, door de weigering van ILT, niet waargemaakt kunnen worden. Dat leidt niet alleen tot inkomstenderving, maar ook tot claims.

Omdat er in Europa geen geharmoniseerde regels zijn voor zeilschepen is er sinds jaar en dag gedoe over de acceptatie van certificaten. Meestal gaat dat niet over de veiligheid van de schepen, maar over de juridische toepassingskaders en hoe de teksten gelezen moeten worden. Met uw ministerie zijn we sinds lange tijd in overleg over oplossingen die recht doen aan de eerder gemaakte afspraken, de gedane investeringen, het zakelijke belang en de afstemming met de buurlanden. ILT is dat nu kennelijk zat en kiest met de weigering om ook nog maar iets af te geven voor een eigen koers en dus escalatie. De BBZ vindt dat om de hierboven uiteengezette redenen onacceptabel en verzoekt u om de drastische koerswijziging bij te stellen en om samen met de scheepseigenaren op zo kort mogelijke termijn tot oplossingen te komen.

Met vriendelijke groet,

 

Sicko Heldoorn

Voorzitter BBZ