Boekingsovereenkomst nieuwe stijl

Geplaatst op 15-10-2018  -  Categorie: ondernemen/overeenkomsten  -  Bron:

Heb jij -als scheepseigenaar- belangstelling om mee te lezen, te denken en te praten over de Algemene Voorwaarden van Bemiddeling? Neem dan contact op met ejtraam.[antispam].@debbz.nlDe BBZ zoekt scheepseigenaren die willen meedenken over de inhoud van de afspraken met de boekingskantoren/wederverkopers. Je inzet bestaat uit het reageren (via mail of telefonisch) op vragen en voorstellen en het bijwonen van 1 of 2  bijeenkomsten. Je inzet zal gevraagd worden in de komende twee maanden... het streven is namelijk om de set afspraken uiterlijk 31 december gereed te hebben. De voorwaarden willen wij dan met terugwerkende kracht van toepassing laten zijn voor alle boekingen in 2019, zodat we allemaal zeker weten dat alles goed (juridisch) geregeld is.

Sinds 1 juli jl geldt de Richtlijn Pakketreizen. Hieruit volgen verplichtingen met betrekking tot precontractuele informatieverstrekking, aansprakelijkheid en insolventie. Ook de nieuwe AVG (de privacywetgeving) brengt verplichtingen met zich mee ten aanzien van de uitwisseling van persoonsgegevens. Al deze verplichtingen hebben direct invloed op de afspraken tussen de reiziger, het boekingskantoor en de scheepseigenaar. Voor de afspraken tussen scheepseigenaar (organisator) en reiziger heeft dit inmiddels geleid tot een nieuwe set Algemene Voorwaarden Pakketreis en een aangepaste Reserveringsovereenkomst. Maar...hoe zit het met de afspraken tussen de scheepseigenaar en het boekingskantoor; of met een (incidentele) wederverkoper; of als scheepseigenaren elkaar onderling boeken?

In de komende maanden buigt de BBZ samen met de boekingskantoren over een nieuwe set afspraken tussen scheepseigenaren, boekingskantoren en wederverkopers. Doel is om te komen tot ‘Algemene Voorwaarden van Bemiddeling Chartervaart’: een minimale set afspraken die branchebreed de 'standaard' is voor de samenwerking tussen scheepseigenaar en boekingskantoor/wederverkoper. Je moet denken aan afspraken over o.a. facturatie, communicatie en aansprakelijkheid. Commerciële afspraken vallen buiten de scope van de algemene voorwaarden. Deze kunnen in een aparte boekings-of huurovereenkomst worden vastgelegd. Kortom, de Algemene Voorwaarden Bemiddeling Chartervaart zijn van toepassing op zowel de exclusieve als niet-exclusieve samenwerking tussen partijen en geven het kader waarbinnen aanvullend commerciële afspraken kunnen worden gemaakt.