Bevindingen enquête

Geplaatst op 18-08-2021  -  Categorie: corona 1,5 meter

In de zeilvaart zal de omzet in 2021 naar verwachting 65% minder zijn dan in 2019 en voor de motorpassagiersvaart is er zelfs een terugval van 80%. Voor 2022 lopen de boekingen gemiddeld circa 60% achter ten opzichte van een normaal jaar. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de BBZ enquête naar de verwachtingen voor 2021.  
Om de winter goed door te komen en het noodzakelijke onderhoud te kunnen doen zal overheidssteun in de laatste twee kwartalen van dit jaar door moeten lopen vindt de BBZ en dat zal dan ook het verzoek zijn aan de regering. De BBZ heeft eerder in het jaar al in een brandbrief een oproep gedaan om de steun niet te snel af te bouwen en deze cijfers onderschrijven de noodzaak daartoe. 

De rondvraag aan leden leverde ook suggesties op voor de inzet van de BBZ: 

Zo zullen we er bij de ministeries op aandringen om met een openingsplan te komen die het mogelijk maakt voor ondernemers om beter te anticiperen op de ontwikkelingen. Verder zal de BBZ een steunactie opzetten voor schippers die niet mee kunnen in de aanvullende subsidie, maar dat geld wel hard nodig hebben.