Beslis mee over de toekomst van de IJsselmeervereniging!

Geplaatst op 16-03-2023  -  Categorie: Algemeen altijd zichtbaar

schermafbeelding-2023-03-17-112314

18 maart om 10.30 uur wordt de Algemene ledenvergadering van de IJsselmeervereniging gehouden. Deze vereniging streeft naar behoud en verbetering van de natuur en behoud van de open natte ruimte. Hun doelstelling luidt als volgt:
De vereniging stelt zich ten doel het behoud en de verbetering van het IJsselmeergebied in de ruimste zin, zodat dit gebied zijn waarde behoudt voor wat betreft onder meer het landschap, de natuur, het milieu, de cultuurhistorie, de waterhuishouding en de recreatie. Onder het IJsselmeergebied is begrepen het IJsselmeer, IJmeer, Markermeer, Gouwzee en de Randmeren en de ruime omgeving daarvan.

De BBZ trekt vaak samen op als het gaat om projecten die ons vaarwater inperken. Bij het 50 jarig bestaan van de vereniging, in september 2022, ontving de BBZ/Bruine Vloot de ir. Marten Bierman Prijs. Deze prijs reikt de vereniging uit aan een persoon of organisatie die van bijzondere betekenis is voor het IJsselmeergebied.
Tijdens de ALV van 18 maart wordt er een belangrijke beslissing over het voortbestaan genomen. Op de website staan twee voorstellen: een voorstel om de vereniging op te heffen en een .
om door te gaan. Als je lid bent: laat morgen je stem horen, of vul het machtigingsformulier in en stuur dit naar
snarfjiooned.[antispam].@gmail.com. Ben je nog geen lid: wordt dat dan nog vandaag voor € 25, dan mag je de 18e meebeslissen.

zaterdag 18 maart 2023 om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)
Mirror-Paviljoen Monnickendam
Waterlandse Zeedijk 1