BBZ ALV in teken van Veiligheid

Geplaatst op 12-12-2022  -  Categorie: Algemeen Openbaar

Op de BBZ jaarvergadering is gesproken over de meest aansprekende manier om de veiligheidsdiscussie levendig te houden en er voor te zorgen dat zoveel als mogelijk bemanningen deel nemen aan de kennisuitwisseling. De BBZ workshops werden goed beoordeeld en gekeken wordt naar manieren om ze beter onder de aandacht te krijgen en de deelname aantallen om hoog te krijgen.

Er was ook interesse in Near Miss Reporting en het initiatief is genoemd om veiligheidsdag te organiseren in een thuishaven. Door de organisatie en agenda van de veiligheidsdag bij de schippers en bemanningen te houden. Vervolgens zou het interessant zijn om te zien of en hoe het format zou kunnen werken voor andere havens en hoe er eenvoudig uitwisseling plaats zou kunnen vinden tussen thuishavens. Gesprekken vinden nu plaats in Monnickendam.

Ook een safety management systeem voor de binnenvaart is benoemd. In de zeevaart heeft men daar goede ervaring mee. Hoewel ook afgeraden werd om daar energie in te steken omdat er erg goede systemen op de markt zijn (het IMS Lite van Fokko Snoek’s Quality Sailing werd genoemd) is er een aantal schippers dat wil bekijken wat er voor nodig is om meer systeem en orde in de eigen bedrijfs (en veiligheids-) organisatie te krijgen.