1,5 meter samenleving en de chartervaart

Geplaatst op 17-04-2020  -  Categorie: corona 1,5 meter

Het ministerie van infrastructuur en Waterstaat heeft oriënterende vragen gesteld aan organisaties over de mogelijkheden om te kunnen functioneren in een 1,5 meter samenleving. Aangenomen wordt dan dat de regels voor social distancing nog wel even bij ons blijven.

Wij hebben met input van leden een paar scenario’s geschetst waarin de samenleving meer of minder beperkingen wordt opgelegd en hoe je aan boord er voor zou kunnen zorgen dat men zich aan die regels en beperking kan houden. Dat gedrag aan boord is dan vastgelegd in protocollen.

Een ding wordt al snel duidelijk en dat is dat het 1,5 meter afstand houden van elkaar voor de meeste schepen of onuitvoerbaar is, of economisch niet rendabel of lastig om er überhaupt een markt voor te vinden. De mogelijkheid om onder die omstandigheden nog iets goed te maken van het seizoen wordt dan ontzettend klein. Voor de BBZ was het in ieder geval aanleiding om een verzoek te doen aan de minister van Economische Zaken om een noodfonds op te richten voor de chartervaart (zie daarvoor overige berichten van de BBZ).

De gedragsprotocollen voor aan boord moeten nu eerst de overheid helpen om een beeld te krijgen van de consequenties van de maatregelen in de sector. Vervolgens worden die protocollen beoordeeld, zo nodig bijgesteld en uiteindelijk ingevoerd. Omdat er nog weinig ervaring mee is, zal er nog wel het nodige aan gesleuteld worden. De eerste concepten staan nu op de BBZ website. Suggesties voor aanpassingen kun je sturen aan map.[antispam].@debbz.nl. Wij verwerken die ideeën en nemen ze mee in onze overleggen met de overheid en zusterorganisaties.