Werkzaamheden Houtribsluis, Stevinsluis, Lorentzsluis,

Datum: 03 maart 2020
HoutribsluizenVan maandag 16 maart tot en met 20 maart, vinden onderhoudswerkzaamheden plaats van 20:00u – 06:00u. De oostkolk van de Houtribsluizen is dan gestremd. De westkolk blijft voor vaarwegverkeer in bedrijf. De onderhoudswerkzaamheden bet...

Vernieuwing Wilhelminasluis Zaandam zorgt voor stremming scheepvaart

Datum: 03 maart 2020
De provincie Noord-Holland vernieuwt de Wilhelminasluis in Zaandam omdat deze niet meer voldoet aan de afmetingen van de scheepvaart en in een slechte bouwkundige- en technische staat verkeert. De werkzaamheden aan de kolk en de aangrenzende Wilhe...

Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar

Datum: 03 maart 2020
Vorige maand kwam uit het niets een bericht van Pro Rail over een stremming van de spoorbrug bij Alkmaar. De BBZ heeft in samenwerking met andere organisaties het voorstel van Pro Rail (3 openingen per dag) tegen kunnen houden en is in overleg met...

Weekendafsluiting Stolperbasculebrug 13-16 maart

Datum: 03 maart 2020
Onderdoorvaart onder het vaste deel van de brug is wel mogelijk, tot een doorvaarthoogte van 4.58 m kanaalpeil Stolperbasculebrug. Klik hier voor de omvaarroute voor recreatievaart. Meer informatie? tnupecivreS.[antispam].@noord-holland.nl of bel 0800 0200 600.

Huiswaarderbrug

Datum: 02 maart 2020
In de maanden februari, maart en april vindt groot onderhoud plaats aan verschillende bruggen over het Noordhollandsch Kanaal. Onder handen worden genomen de Vlielandbrug, Ringersbrug, Huiswaarderbrug, Friesebrug en de Koedijkervlotbrug. Huiswaard...

Haringvlietbrug

Datum: 01 maart 2020
Ondanks veelvuldig overleg met RWS en samenwerking met andere partijen is het niet gelukt om het nieuwe bedieningsregime voor de Haringvlietbrug wat op te rekken. Klk hier voor het bericht van RWS. 

Exploitatievergunningen Amsterdam

Datum: 17 februari 2020
Er was (en is) nog wat onduidelijkheid over het vergunningstelsel. Vorige week was er een bijeenkomst  georganiseerd door Havenbedrijf Amsterdam, waarin antwoord gegeven werd op een aantal vragen. Wie moeten een vergunning aanvragen? Dagpassagiers...

Ameland wacht met aanpakken jachthaven

Datum: 14 januari 2020
In december is de BBZ samen met de VBZH naar Ameland gegaan om te praten over de plannen voor de herindeling van de jachthaven op Ameland.  Vlak voor de commissievergadering van de gemeenteraad is een aantal wijzigingen in de plannen doorgevoerd w...

Renovatie haven van Ameland

Datum: 11 december 2019
Filmpje OmropfryslanOp de valreep hebben de BBZ en de VBZH kunnen voorkomen dat er voor grote charterschepen geen plek meer zou zijn op Ameland. Als het laatste plan voor de nieuwe indeling van de haven aangenomen zou zijn, zou dit grote gevolgen ...

Stand van zaken wadloopverordening

Datum: 11 december 2019
Vorig jaar was er een hoop onzekerheid en zorg rondom het droogvallen en wadlopen vanaf een charterschip. Inmiddels is duidelijk dat we gewoon kunnen blijven droogvallen en het wad op kunnen. Per 1 januari 2020 is de nieuwe wadloopverordening van ...

Drijvende zonnepanelen in het IJsselmeer

Datum: 03 september 2019
Het standpunt van de BBZ is duidelijk: wij willen geen drijvende zonnepanelen in ons vaarwater. Op dit moment is er aan aantal plannen die we scherp in de gaten houden: Zonnepanelen voor de Friese kustIn de verkenn...

BBZ laat stem horen over drijvende zonnepanelen

Datum: 02 september 2019
Sicko Heldoorn en Pam Wennekes van de BBZ en Alie Talhout hebben vorige week in Den Haag gesproken met D66 kamerlid Matthijs Sienot over zijn plannen om zonnepanelen te plaatsen in het IJsselmeer. Voor de BBZ is het onacceptabel dat de zeil- en va...

Protest tegen plannen voor zonnepanelen in het IJsselmeer

Datum: 10 juli 2019
De BBZ, samen met andere organisaties, protesteert met een petitie tegen de plannen van D66 voor zonnepanelen in het IJsselmeer. De ondertekenaars willen dat Provinciale Staten van Friesland zich actief verzet tegen de plannen. De petitie, een ini...

Ontwikkelingen Haven Terschelling

Datum: 03 juli 2019
Op 26 juni is de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling in de raadscommissievergadering besproken. De BBZ en de VBZH waren hierbij aanwezig en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. Tijdens deze vergadering zijn ook ...

BBZ zet in op uitzondering voor chartervaart watertoeristenbelastingheffing in Hoorn

Datum: 02 juli 2019
De BBZ is sinds de invoering van de watertoeristenbelasting druk bezig geweest om in gesprek te komen met de fracties van Hoorn, de wethouder en de nieuwe havenmanager. Inmiddels zijn de gesprekken afgerond en hebben we duidelijk gemaakt wat de ge...

Havenkrant 2019

Datum: 12 juni 2019
Op verzoek van de havenmeesters heeft de BBZ een havenkrant gemaakt met daarin praktische informatie voor de schipper zoals aanmeldprocedure en geplande werkzaamheden per haven voor het komende jaar. De havenkrant wordt regelmatig bijgewerkt. 

Amsterdam

Datum: 12 juni 2019
Vorig jaar mei is de Pontsteiger in de Oude Houthaven in gebruik genomen met ligplaatsen voor de zeilchartervaart. Daarnaast zijn er al geruimere tijd ligplaatsen voor de motorchartervaart in de IJhaven. Beide ligplaatsen liggen in een gebied dat ...

West-Terschelling Masterplan

Datum: 05 juni 2019
Paul Scheffer (voorzitter VBZH) en Pam Wennekes (BBZ) hebben gisteren een gesprek gehad met de wethouder en de projectleider over het Masterplan havengebied West-Terschelling. Het college wil graag bekijken hoe ze de chartervloot beter kunnen faci...

Koopvaardersschutsluis

Datum: 16 april 2019
De wanden van de Koopvaardersschutsluis verslechteren sneller dan verwacht. Op dit moment vinden herstelwerkzaamheden plaats en vindt onderzoek plaats naar omvaarroute via de Boerenverdrietsluis als de Koopvaardersschutluis wordt gerenoveerd. He...

Handhavingsbeleid chartervaart Port of Amsterdam

Datum: 16 april 2019
De havenmeester van Amsterdan heeft besloten tot een proef met een gele/rode kaarten systeem. Deze proef zal na een jaar geëvalueerd worden waarna er besloten wordt of dit handhavingsbeleid structureel zal worden. Het uiteindelijke doel is om over...