Mogelijkheid opvang gasten

Datum: 17 september 2020
Er zijn controles geweest in Amsterdam op zeilcharters, riviercruise en motor passagiersvaartschepen. De Health checks van de GGD zijn over het algemeen goed verlopen en er is maar op één punt kritiek, namelijk dat er niet op alle schepen (de geco...

Nederlandse Vereniging van Banken

Datum: 11 september 2020
De BBZ heeft contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om beweging te krijgen in de kredietmogelijkheden. De banken hebben eigen beoordelingsvrijheid en staan steeds meer onder toezicht of ze wel verantwoordelijk financieren...

Substantiële steun van de overheid

Datum: 07 september 2020
Om te beginnen: er komt 15 miljoen aan aanvullende steun en dat is fantastisch. In de wetenschap dat heel veel sectoren en ondernemers minder steun krijgen, is het misschien ongepast om heel uitbundig te doen, maar deze hulp is, ja, fantastisch.De...

3e steunpakket en noodfonds

Datum: 31 augustus 2020
Verlenging maatregelen 3e noodpakket TVL verlengingDe eerste periode van de TVL-regeling loopt tot en met 30 september en kan tot 30 oktober 2020 worden aangevraagd. In het 3e noodpakket is besloten dat de TVL-regeling doorloopt tot en met juni 2...

Juridisch onderzoek naar mogelijke rechtsongelijkheid 

Datum: 19 augustus 2020
Ondernemers die door overheidshandelen schade oplopen kunnen compensatie aanvragen. De overheid bepaalt dan of de schade een ondernemersrisico is, een maatschappelijk risico of dat er sprake is van nadeelcompensatie wat wil zeggen dat de getroffen...

Chartervaart en Maritiem Erfgoed

Datum: 19 augustus 2020
De BBZ onderzoekt of het mogelijk is om erkenning te krijgen van de cultuurhistorische waarde van de chartervaart. Het gaat dan met name over de activiteit of de samenhang van activiteiten en de rol die de schepen (die wel of niet van historische ...

Amsterdam: Beperkingen voor passagiersvaart als besmettingen verder escaleren

Datum: 19 augustus 2020
Burgemeester Halsema van Amsterdam overweegt om verdere beperkingen af te kondigen of opnieuw op te leggen aan de passagiersvaart als het aantal besmettingen in Amsterdam verder escaleert. Het aantal besmettingen stijgt in Amsterdam en het stadsbe...

Inventarisatie subsidiemogelijkheden 

Datum: 19 augustus 2020
Er is een flink aantal fondsen, landelijk en provinciaal,  dat subsidies verstrekt. We hebben een inventarisatie gemaakt en zijn aan het onderzoeken of er subsidies beschikbaar zijn om de komende periode te overbruggen. Bijvoorbeeld geld voor rest...