De BBZ (branchevereniging van de chartervaart) heeft inzicht nodig in bestedingen die gedaan worden aan de wal. Hiermee kunnen we aantonen wat de bijdrage is die de chartervaart levert aan de regionale/lokale economie. Deze informatie kan de BBZ helpen bij de lobby met (lokale) overheden.
Hiervoor willen we graag de volgende vragen stellen:

 

 

* uitgaande van een bedrag voor de gehele groep