Als een Binnenvaartcertificaat verloopt, verliest het schip de overgangsbepalingen
En de vraag is of we dat niet graag anders zouden willen zien

In Europa wordt nagedacht over harmonisering van overgangstermijnen. Een spannend onderwerp voor onze vloot. Onderdeel van die discussie, de eerste stap, is wanneer men het recht op overgangstermijnen zou moeten verliezen. Daar gaan de onderstaande vragen over. Zij zijn voorbereid door het IWT en de BBZ heeft het kort samengevat. De BBZ en de andere branche organisaties verzamelen de input om vervolgens met een gezamenlijk standpunt de dscussie te voeren in Straatsburg. Het goede nieuws is dat Nederland ongeveer de strengste regels heeft op dit vlak en dat het dus alleen maar beter kan worden.

De afgelopen maanden heeft een aantal delegaties zich gebogen over het vraagstuk van de ononderbroken geldigheid van certificaten. Voor de binnenvaart is dit een belangrijk onderwerp. Er zijn namelijk verschillende varianten denkbaar met ieder verschillende consequenties. In bijgevoegde document CESNI/PT (21) 14 rev. 1 zijn verschillende opties uitgewerkt en zijn van alle opties de argumenten pro en contra geformuleerd, evenals de juridische consequenties. We vragen jouw mening over de opties 2, 4 en 5.

Welke heeft de voorkeur en waarom?

  • Optie 2: Enige flexibiliteit en een jaar extra recht op overgangsbepalingen
    Wanneer het onderzoek plaatsvindt binnen een jaar na het verstrijken van de geldigheid van het certificaat, mag nog een beroep worden gedaan op de overgangsbepalingen. Wanneer het onderzoek later dan een jaar plaatsvindt kan geen beroep meer worden gedaan op de overgangsbepalingen.

  • Optie 4: Er mag altijd een beroep worden gedaan op de overgangsbepalingen, geen behoefte aan ononderbroken geldigheid van het certificaat
    Als het certificaat echter verlopen is, moet de omvang van het onderzoek dat verricht wordt, worden afgestemd op de tijd dat het schip niet gevaren heeft.

  • Optie 5: Optie 2 + flexibiliteit bij bijzondere omstandigheden
    Deze optie - die overeenkomt met wat gebruikelijk is bij de classificatiebureaus - zal meer flexibiliteit mogelijk maken om een schip voor een maximale duur van vijf jaar stil te leggen, maar onder strikte voorwaarden. Er wordt voor het schip een zogenoemd “stilleggingscertificaat” afgegeven.

Beveiligingscode Beveiligingscode