Aansprakelijkheden en bedrijfsveiligheid
Informatie over aansprakelijkheid ten opzichte van de gasten aan boord maar ook voor het personeel. Daarnaast is er een informatieblad met vragen en antwoorden.
Voor de veiligheid aan boord zijn er informatiebladen over Bedrijfshulpverlening en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie