Stand van zaken wadloopverordening

Geplaatst op 11-12-2019  -  Categorie: infra/vaarwegen

Vorig jaar was er een hoop onzekerheid en zorg rondom het droogvallen en wadlopen vanaf een charterschip. Inmiddels is duidelijk dat we gewoon kunnen blijven droogvallen en het wad op kunnen. Per 1 januari 2020 is de nieuwe wadloopverordening van kracht. Of beter gezegd; de wadloopverordeningen. De verordening in Friesland ziet er namelijk toch wat anders uit als in Noord Holland en Groningen. Dit zorgt voor wat verwarring, vandaar de feiten nog even op een rijtje:

• In de wadloopverordening van 1996 stond dat het wadloopverbod niet geldt voor groepen die vanaf een schip gaan wadlopen mits de groep niet groter is dan zeven personen. Wanneer de groep uit 8 of meer personen bestaat, moeten ze binnen een straal van 500 meter van het schip blijven.

• In de nieuwe wadloopverordening van Noord Holland en Groningen is deze tweede uitzondering eruit gehaald, groepen van 8 of meer personen hebben nu wel een vergunning nodig. Voor charterschepen echter is er een vrijstelling, deze hangt aan de wadloopverordening. In de vrijstelling wordt omschreven wat de wettelijke eisen aan de bemanning en het schip zijn en dat voor deze schepen een vrijstelling geldt voor groepen van 8 tot 50 personen mits ze binnen een straal van 500 meter van het schip blijven en er geen geulen overgestoken worden.

• In de wadloopverordening van Friesland is ervoor gekozen om de uitzondering niet in een vrijstelling op te nemen maar in de wadloopverordening zelf.