Safety Management voor de Binnenvaart

Geplaatst op 14-11-2022  -  Categorie: Veiligheid  -  Auteur: paul

sms
Een safety management systeem helpt overzicht te houden in alle taken en verplichtingen van de schipper en de bemanning  aan boord, ook op een klein schip, ook in de binnenvaart. 
Op het BBZ mini-symposium over veiligheid hield Bernt Folmer een pleidooi voor meer structuur. Hij werkt met safety management systemen in de zeezeilvaart en ziet hoe het daar, na aanvankelijk verzet, goed werkt op ook relatief kleine schepen.  

Hoe breng je alle veiligheidstaken goed bij elkaar, dat is de vraag die Bernt Folmer de zaal voorlegde. Het verplichte onderhoud aan de motor, de controles die voortvloeien uit de branchenorm rondhouten, de onderhoudsplanning de uitvoering van onderhoud, de RI&E, werking van veiligheidsmiddelen: al die taken dwingen tot organisatie en een safety management systeem biedt daarvoor de structuur vindt hij. Ook de waaier aan certificaten voor vlak, tuigage, gas, elektra, reddingsvesten en meer, allen met hun verschillende vervaldata, kunnen goed in dat systeem. Al deze werkzaamheden hebben direct met de veiligheid aan boord te maken en geen één mag over het hoofd gezien worden.
Uit de zaal kwam bijval, maar ook werd de moeite benoemd om zo iets bij te houden. Daarnaast werd aangehaald dat de Onderzoeksraad van de Veiligheid (OVV) met de aanbevelingen uit het Amicitia-onderzoek, eigenlijk alle schippers al op het spoor van meer systematisch werken heeft gezet en de vraag is of het daarmee impliciet niet al verplicht is. De OVV noemde het meerjaren onderhoudsplan en de branchenormen en spoorde de sector aan om voor alle veiligheidskritieke componenten normen op te stellen.  

Op de Traditionele Schepenbeurs werd tijdens het BBZ mini symposium ook gesproken over de waarde van keuringen en over de zoektocht naar bruikbare methodes om de discussie tussen professionals verder te intensiveren.