klipperrace


Pakketreizen Stap voor Stap

Geplaatst op 05-06-2018  -  Categorie: ondernemen/richtlijn

Alle meerdaagse charterreizen zijn straks pakketreizen, we schreven daar eerder over. Voor veel ondernemers betekent dat, dat vanaf 1 juli de reizen anders aangeboden moeten worden. De Europese Richtlijn Pakketreizen stelt eisen aan de informatieverstrekking, de aansprakelijkheid en er moeten insolventie-maatregelen worden getroffen. Voor pakketreizen zijn ook aparte Algemene Voorwaarden nodig.

Hieronder hebben de we gevolgen opgesomd en verder uitgewerkt. We hebben geprobeerd om de overstap zo eenvoudig mogelijk te maken.
Noot: B2B en dagtochten vallen buiten deze richtlijnverplichtingen en vallen dus nog steeds onder de Algemene Voorwaarden Vervoer.
Heb je nog vragen over de de toepassing van de richtlijn dan helpt misschien de Regelhulp maar je kunt natuurlijk ook contact opnemen met het BBZ secertariaat.

1. Informatieverstrekking
De informatieverplichting is omvangrijker en gedetailleerder dan onder de oude richtlijn. De klant moet weten dat hij te maken heeft met een pakketreis en waar hij recht op heeft. In de richtlijn wordt dit precontractuele informatie genoemd. Om te voldoen aan deze eis heeft de BBZ de reserveringsovereenkomst (format voor een contract) aangepast en een Standaard Informatieformulier Pakketreis opgesteld.

2. Aanpassen Algemene Voorwaarden
De BBZ heeft een set Algemene Voowaarden Pakketreis gemaakt op basis van de Richtlijn Pakketreizen. Daarbij is ook een toelichting gemaakt, waarin wordt beschreven welke artikelen uit de richtlijn komen en in hoeverre je verplicht bent die op te nemen in de AV.

3. Aansprakelijkheid
In de Richtlijn Pakketreizen wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer voor de reis beschreven. Wij hebben het in dit document op een rijtje gezet. Deze informatie kan helpen om goed geïnformeerd in gesprek te gaan met je verzekeraar en om te beoordelen of je aansprakelijkheidsrisico’s nu voldoende gedekt zijn. Verzekeraars Kuiper Verzekeringen en EOC hebben zich in deze materie verdiept en helpen je graag verder.

4. Insolventie-maatregelen
De Richtlijn Pakketreizen verplicht om maatregelen te nemen die de reizigers beschermen tegen financieel onvermogen (insolventie). In een dergelijke situatie (denk aan een faillement) moet de reiziger de betaalde reissom of een evenredig deel daarvan terug krijgen en zonodig ook gerepatrieerd worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de wettelijke eisen voor garantiestelling te voldoen. Wij hebben de ons bekende mogelijkheden die nu op de markt worden aangeboden en een mogelijk alternatief op een rijtje gezet in twee documenten: een algemeen overzicht en een tabel.