klipperrace
Logingegevens vergeten?

Ontwikkelingen Haven Terschelling

Geplaatst op 03-07-2019  -  Categorie: infra/havenzaken

Op 26 juni is de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling in de raadscommissievergadering besproken. De BBZ en de VBZH waren hierbij aanwezig en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. Tijdens deze vergadering zijn ook de vragen van de verschillende fracties door de wethouder beantwoord. Op basis van de antwoorden van de wethouder, de op en aanmerkingen van fracties en de bijdrage van de insprekers, heeft de raadscommissie een advies voor de raad gemaakt. Dit advies wordt op 9 juli in de Raad besproken. De BBZ (en VBZH) blijven nauw betrokken bij de plannen; op 16 juli is er weer de volgende bijeenkomst over de haven.

In april 2018 werd de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling (een eindeloze titel voor een notitie) door de gemeenteraad vastgesteld. Sinds die tijd wordt gewerkt aan de invulling van het plan. Eerst moeten nog de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld worden. Het College deelt de uitgangspunten van de BBZ: behoud van het aantal ligplaatsen op de huidige locatie. Belangrijk vraag voor ons is: waar gaat het vrachtschip van Doeksen afmeren? Er waren drie mogelijkheden voor een tweede losbrug; uitbreiding huidige afmeerlocatie Doeksen (voor in de haven), aan de loswal (achter in de haven), nieuwe afmeerlocatie bij Dellewal. Inmiddels is duidelijk geworden dat een tweede losbrug toch niet noodzakelijk is. De vrachtschepen blijven gebruik maken van de huidige locatie (optie 1). Een uitzondering wordt gemaakt voor bijzondere transporten.

Een korte samenvatting van het advies van de raadscommissie (voor zover de punten belangrijk zijn voor de vloot) Klik hier voor het gemeenteblad (punt 7a)
1. De tweede losbrug is niet langer gewenst. Bijzondere transporten die niet gelost kunnen worden in de Veerhaven worden gelost in de werkhaven. Met RWS zal worden gesproken over de capaciteit van de bruggen.
2. De bruine vloot is een belangrijke gebruikersgroep. Het huidig aantal ligplaatsen (op reguliere dagen en op piekmomenten) is een hard uitgangspunt in het programma van eisen.
3. Uitgangspunt van de gemeente is om de haven zoveel mogelijk kostendekkend te maken. Als het om een “grote groep gebruikers gaat met een publiek karakter, dan is het verdedigbaar om deze voorziening verlies te laten leiden”.
4. Op Terschelling worden marktconforme tarieven gehanteerd.
5. Het begrip dynamische tarieven wordt nog onderzocht. Dit is een tariefbeleid waarmee haventarieven beter ingezet kunnen worden als sturingsinstrument om maatschappelijke doelen te bereiken. Onder meer door verhoging of verlaging van de liggelden voor meer of minder aantrekkelijke gebruikersgroepen bij grote / speciale evenementen kunnen deze groepen respectievelijk aangemoedigd of ontmoedigd worden.
6. Het Marin rapport gaat uit van meerdere vrachtschepen en niet alleen de “Noord Nederland”. Tevens wordt gesteld dat de extra afmeervoorziening ook dienst kan doen als nood-afmeerplaats als de bestaande aanlegplaats in storing is. In bijlage 1 van het Marin rapport is de benodigde vaarweg breedte voor de “Noord Nederland” berekend. Deze calculatie zal ook voor de “Terschellingerbank” worden gedaan.