De schipper en de Inventaris

Geplaatst op 14-09-2023  -  Categorie: Erfgoed  -  Auteur: paul

Er wordt getimmerd aan de weg die moet leiden naar opname van het beroep Schipper Bruine Vloot in de Nationale Inventaris van het Immaterieel Erfgoed. Het is een soms ietwat ambtelijk proces waar we doorheen moeten, maar we vorderen gestaag en het is leuk om te doen.

Deze week spraken we in Amsterdam met de directeur van het Scheepvaart Museum Amsterdam, Michael Huyser, de directeur van het Fries Scheepvaartmuseum, Hester Postma en met Robert Anraad, Hoofd Collectie van het  Maritiem Museum Rotterdam over ondersteuning van deze inspanning. Het Zuiderzeemuseum was helaas verhinderd. Met de musea is van gedachten gewisseld over gezamenlijke projecten die het vak van schipper meer onder de aandacht kunnen brengen van een breder publiek. We komen daar op terug bij de leden, in iedergeval tijdens de Traditionele Schepenbeurs, mogelijk eerder. We willen ideeën ophalen en natuurlijk schippers actief betrekken.

Naast de musea werken we aan de verdere verbreding van de ondersteuning door ook werven, masten- en zeilmakers en andere kennisinstituten als de EZS te betrekken. Oud gedeputeerde van Overijssel Eddy van Hijum (in zekere zin de initiator van dit alles door op te roepen voor UNESCO erkenning van het beroep), ondersteunt de vermelding in de Inventaris ook.

Bij Immatereel Erfgoed gaat het om wat we doen, niet om de schepen. We belanden dan ook niet in moeilijke discussies over wat nu wel een historisch schip is en wat niet, maar richten ons op het varen met de schepen. Het één is natuurlijk nauw verbonden met het ander, maar de bescherming van schepen is een individuele keuze en is nu wettelijk ook nog niet echt mogelijk. Met de opname in de Inventaris kunnen we de aandacht voor het vak vergroten en de culturele betekenis ervan beter duidelijk maken. Eigenlijk zijn we dat ook een beetje verplicht na de steun die er is gekomen tijdens en na Corona.  

We hebben al veel input van schippers gekregen, maar het is nooit genoeg. Heb je vragen over het proces, het nut ervan of wil je direct betrokken zijn: richt je dan tot een van de werkgroepleden. Ons groepje bestaat nu uit Zippi Rinnen (Allure), Sven Timman (Ambiance), Cockie Schilperoort (BBZ), Pam Wennekes (Zuiderzeemuseum, heel vroeger BBZ en heel heel vroeger Kaat Mossel), Marja Goud (Scheepvaartmuseum Amsterdam) en Paul (BBZ). Marja en Pam doen op persoonlijke tittel mee, maar brengen de kennis in die zij vanuit hun werk hebben.