Koopvaardersschutsluis

Geplaatst op 16-04-2019  -  Categorie: infra/kunstwerken

De wanden van de Koopvaardersschutsluis verslechteren sneller dan verwacht. Op dit moment vinden herstelwerkzaamheden plaats en vindt onderzoek plaats naar omvaarroute via de Boerenverdrietsluis als de Koopvaardersschutluis wordt gerenoveerd.

Herstelwerkzaamheden
In de nachten van 15 tot 18 april 2019 worden tussen 21.00 en 7.00 uur duikwerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt dan gekeken naar de stalen damwanden en op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt hoeveel tijd de herstelwerkzaamheden gaan kosten.

 In de nachten van 6 tot 10, 13 tot 17 mei én in de nachten van 20 tot 24 mei worden er tussen 21.00 en 7.00 uur nadere meetwerkzaamheden en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De gaten in de damwanden worden hierbij tijdelijk hersteld, zodat de levensduur van de damwanden iets wordt verlengd.
Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken wordt er voornamelijk ’s avonds en ’s nachts gewerkt tussen 21.00 en 7.00 uur. Indien nodig kan er geschut worden op aanvraag. Dit dient minimaal 1,5 uur voor aankomst te gebeuren via VHF 22 of (0223) 61 32 92.

Voor vragen of aanvullende informatie over de herstelwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Anya Boen, omgevingsmanager Waaksaam, via reganamsgnivegmo.[antispam].@waaksaam.com.   
Voor meer informatie over de Koopvaardersschutluis kunt u kijken op www.noord-holland.nl/kvss. 

Met vriendelijke groet,

Adrie van Hoekelen
Projectmanager Koopvaardersschutsluis

 

 

 

 

Directie Beheer en Uitvoering
Sector Infra

E: ssvkofni.[antispam].@noord-holland.nl
W: www.noord-holland.nl