klipperrace


Hardheidsclausule

Geplaatst op 20-06-2017  -  Categorie: maritieme regelgeving/binnenvaart

Het ROSR en de Richrtlijn 2006/87 hadden beiden nogal 'ambitieuze' doelstellingen. Een hele serie aan techisce maatregelen is opgenomen in de regels die gefaseerd van kracht wordt op vrijwel alle schepen. Het gaat hier over zaken als een tweede voortstuwingsinsallatie, geluidsdichtheid, eisen aan het stuurwerk en nog meer.

Door de economische crisis die 2008 begon werd het ook de regelgevers duidelijk dat de snelheid waarmee nieuwe eisen van kracht werden iets te snel ging. Niemand kon de aanpassingen betalen. Door inzet van Nederland werd de Hardheidsclausule ingevoerd, een procedure die eigenaren in staat stelt om op basis van economische argumenten uitstel te krijgen voor de doorvoer van een aantal van die nieuwe verplichtingen.

In Nederland zijn er circa 800 aanvragen geweest met een beroep op die clausule. En de termijn (het uitstel) daarvoor verstrijkt nu bijna. Om in Brussel onze argumenten te staven met meer concrete voorbeelden, hebben brancheorgansiaties nu afgesproken om hun leden op te roepen om contact op te nemen met hun klassebureau en samen met hen een verlenging aan te vragen als dat nodig is. Op die manier ontstaat ene beter beeld van de behoefte (of noodzaak) om de regeling in stand te houden.