klipperrace
Logingegevens vergeten?

Deelname Garantiefonds Chartervaart

Geplaatst op 15-10-2018  -  Categorie: ondernemen/richtlijn

De BBZ heeft samen met STO-Garant het Garantiefonds voor de Chartervaart ontwikkeld. Het fonds start 1 januari, mits er voldoende deelnemers zijn. Het is dus belangrijk om je als ondernemer te verdiepen in de verschillende oplossingen. Is het STO Garantiefonds de oplossing voor jou? Schrijf je dan uiterlijk 15 november in!  

Het fonds in het kort   

  1. Voor deelname aan het fonds is geen accountantsverklaring of bankgarantie nodig.
  2. De eenmalige inschrijfkosten bedragen E. 400,-
  3. De jaarlijkse kosten bestaan uit een bijdrage voor het beheer van het fonds (deelnemersbijdrage) en een bijdrage voor het vullen van het fonds (reizigersbijdrage). De deelnemersbijdrage voor het beheer is 0,14% van de risicodragende omzet (met een minimum van E 350,-). De reizigersbijdrage voor het vullen van het fonds is 0,36% van de risicodragende omzet.
  4. De risicodragende omzet is alle omzet uit verkochte pakketreisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), verblijf, verhuur van motorvoertuigen en overige toeristische diensten.
  5. De facturatie gebeurt jaarlijks op 1 juli en is gebaseerd op de jaarcijfers van het voorgaande jaar.
  6. Als het fonds vol is dan vervalt de reizigersbijdrage en ben je alleen de deelnemersbijdrage verschuldigd. 
  7. In geval van een faillissement wordt geprobeerd om de reis over te laten nemen door een collega, zodat de kosten voor het fonds beperkt worden. 
  8. Als het niet lukt om een vervangende reis te regelen, dan wordt de (aanbetaalde) reissom aan de reizigers terugbetaald uit het fonds.
  9. Als bij een faillissement onvoldoende geld in het fonds overblijft, dan wordt er met de pet rondgegaan. D.w.z. alle deelnemers lenen in dat geval -naar rato van omzet- een bedrag aan de stichting. Dit bedrag wordt met rente terugbetaald. 
  10. Het fonds is een stichting; het heeft statuten en een bestuur. Het bestuur doet jaarlijks verslag over de stand van het fonds.

Inschrijving

Wil je deelnemen aan het STO Garantiefonds voor de Chartervaart? Stuur dan een e-mail naar diehrekez.[antispam].@sto-garant.nl met daarin de bedrijfsnaam en het KvK nummer. Maak vervolgens de eenmalige inschrijfkosten (E. 400,-) over naar derdengeldenrekeningnummer NL10 ABNA 0555 3259 62, ten name van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Vermeld in de omschrijving ook de bedrijfsnaam en het KvK nummer.

De inschrijfkosten worden in waarborg gehouden totdat er 100 aanmeldingen zijn. Wanneer het aantal van 100 deelnemers niet gehaald wordt en besloten wordt dat het niet rendabel is om het garantiefonds op te zetten dan krijg je de inschrijfkosten weer terug.

Informatie

Voor meer informatie over het STO Garantiefonds verwijzen wij je naar de brochure en de factsheet van STO- Garant op onze website. Ook vind je hier een tabel van alle garantie-oplossingen. Tenslotte is er een handig rekenmodel, waarin je de kosten voor het STO Garantiefonds kunt vergelijken met de kosten voor de STO derdengeldrekening.

Heb je vragen over het STO Garantiefonds? Stuur dan een mail naar: ejtraam.[antispam].@debbz.nl