De immateriële waarde van de bruine vloot

Geplaatst op 03-08-2022  -  Categorie: Algemeen Openbaar  -  Auteur: paul

img-1649
De BBZ werkt aan de erkenning van de immateriële waarde van de bruine vloot. De formele manier om dat te doen is door het proces te doorlopen zoals dat is opgesteld door het KIEN, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De eerste stap in het proces is opname in het 'netwerk' en dat is inmiddels gebeurd. De omschrijving van dat wat we erkend en mogelijk beschermd willen hebben, is een eerste ruwe vorm. De preciezere omschrijving van het immateriele erfgoed willen we samen met alle betrokkenen doen in het vervolg van het KIEN-proces bij het opstellen van het zo genaamde borgingsplan. In dat borgingsplan moet verder onder meer vastgelegd worden wat de ontstaansgeschiedenis is, waarom het belangrijk is om het te beschermen, hoe de kennisoverdracht is opgetuigd, hoe de SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analyse er uit ziet en welke acties we willen ondernemen om de vloot en dat wat er op de schepen gebeurt willen beschermen voor de toekomst. Het borgingsplan is een voorwaarde voor opname in de landelijke inventaris en het verplichte voorportaal voor eventuele UNESCO status.

Er was tijdens de corona pandemie veel steun uit de samenleving voor de bruine vloot en die steun, die extra noodsteun om precies te zijn, werd vrijwel alleen gerechtvaardigd door de cultuur historische waarde van de vloot. Uit verschillende hoeken is de suggestie en oproep gedaan aan de regering om de vloot op de UNESCO lijst te krijgen. We willen onderzoeken of dat kan, wat het precies betekent en of er voldoende steun voor is. De beste manier om dat te onderzoeken is om aan het proces te beginnen. De aandacht focust zich nu eerst op de zeilvaart (binnen en zeevaart), maar met een scheef oog houden we ook andere aspecten van het bredere varend erfgoed in de gaten. Er wordt door meederde varend 'erfgoed gemeenschappen' nagedacht over opname van de activiteit in de landelijke inventaris van het KIEN. En er zijn gemeenschappen die sterk verwant zijn die ons voorgingen, zoals de Strontrace.   

Om deze elementen van het borgingsplan te bespreken met schippers en het umfeld van experts en belanghebbenden, werkt de BBZ aan een seminar. Tijdens dat seminar willen we niet alleen deze nuttige discussie voeren maar ook markeren dat we een halve eeuw aan de slag zijn. We kijken of we het seminar kunnen koppelen aan de Traditionele Schepenbeurs op 12 november in Den Helder. Verdere berichtgeving volgt.