Bijeenkomst veiligheidswerkgroep

Geplaatst op 16-11-2017  -  Categorie: Veilgiheid

De veiligheidswerkgroep heeft een begin gemaakt met het opstellen van een branchenorm, of wel, met opschrijven wat elke schipper minimaal van de rondhouten aan boord zou moeten weten. De groep bestaat uit ervaren (zet)schippers en eigenaren. Voor aanvang was er al over 1 ding consensus: Hou het simpel, werkbaar en praktisch. Maar ook over de noodzaak van het opstellen van de normen was iedereen het eens. Als wij het niet doen doet de minister het.

In het onderzoeksrapport van de OVV wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Niet alleen aan de BBZ, ook de overheid en de keurende instanties moeten aan de slag. De aanbevelingen zijn niet vrijblijvend; we hebben een jaar de tijd om verslag uit te brengen aan de minister over de gemaakte vorderingen. De minister oordeelt dan of het voldoende is. Als dat niet zo is zal de minister maatregelen moeten nemen.

Concreet zijn de aanbevelingen aan de BBZ:
1. Richt een platform op voor het delen van kennis over veiligheidskritieke onderdelen van een schip.
2. Stel met behulp van het platform branchenormen op en bevorder het gebruik ervan.
3. Ontwikkel een praktisch toepasbaar meerjarenonderhoudssysteem.

Tijdens de bijeenkomst in Harlingen en de vorige ledenvergadering is duidelijk geworden dat er ruimschoots kennis aanwezig is in de achterban en dat die kennis beter met elkaar gedeeld moet worden. De werkgroep is inmiddels begonnen met het verzamelen en vastleggen van kennis. De volgende stap is dat experts en leden worden uitgenodigd om input te leveren. Ook heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag hoe we de kennis toegankelijk moeten maken en verspreiden. Bijvoorbeeld via een website en workshops, maar hoe dat er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Ten slotte zijn we ons ook aan het oriënteren op een praktisch onderhoudssyseem.

Wat al wel heel concreet vorm aan neemt is de ontwikkeling van de branche normen of best practice. Hierbij moet je denken aan richtlijnen voor bijvoorbeeld een mast, hout en staal. Hoe herken je zwakke plekken en hoe vaak moet je inspecteren? Wanneer wordt een windscheur kritiek? Als vertrekpunt voor de mastennorm is de nogal lijvige richtlijn van de Germanische Lloyd voor rondhouten gebruikt. We zoeken naar een simpeler en leesbaarder vorm. Voorlopig richt de werkgroep zich alleen op masten en rondhouten maar er zullen in de toekomst voor verschillende onderdelen normen opgesteld worden. De benadering per onderdeel of onderwerp zal grotendeels gelijk zijn en ziet er ongeveer zo uit: 
1. Risico Analyse 
· Identificeer de kritieke plekken 
· Wat zijn gevolgen als het mis gaat? 
2. Inspectie 
· hoe kun je de kritieke plekken het beste inspecteren? 
· hoe vaak en wanneer moet je minimaal inspecteren? 
3. Beoordeling 
· Wat is de staat van het onderdeel?