klipperrace


AVG

Geplaatst op 30-05-2018  -  Categorie: ondernemen/AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese privacy-wetgeving heeft ook gevolgen voor het gebruik van cookies op je website. In de huidige situatie is het voldoende om de bezoeker van je website te informeren over het gebruik van cookies. Dat gebeurt door middel van een simpele banner. Onder de AVG is dat niet meer voldoende. Je moet nu een banner gebruiken die de bezoeker zelf de controle geeft over welke cookies en trackers hij wil toestaan. Deze cookie banner moet voldoen aan de eis dat de bezoeker hierin duidelijk wordt geïnformeerd over het doel van de cookies. Om als ondernemer aan de eisen van de AVG te voldoen, heeft de BBZ een aantal templates gemaakt. Klik hier voor meer informatie.