Symposium Toekomst bruine vloot

  

 

Op 4 maart 2021 wordt het Symposium Toekomst Bruine Vloot gehouden (online) vanuit het Zuiderzeemuseum Enkhuizen. Doel van het symposium is om (overheids)initiatieven die erop gericht zijn om de zeilvloot verder te helpen met elkaar te delen en te versterken. Sommige initiatieven staan nog in de kinderschoenen en vragen om input van bestuurders en experts, andere ideeën zijn al verder uitgewerkt. Het symposium wordt georganiseerd in opdracht van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten, de Vereniging van Waddenzeegemeenten en de BBZ.  

Corona
Door de coronacrisis is de maatschappelijke waarde van de vloot sterk in de belangstelling gekomen. Dat blijkt onder andere uit de (soms spontane) hulp van havenbeheerders, marketingorganisaties, maar ook uit de betrokkenheid van Kamerleden, lokale en provinciale bestuurders. Verschillende initiatieven zijn er inmiddels opgetuigd of worden voorbereid.

De Vereniging van Zuiderzeegemeenten en de Vereniging van Waddenzeegemeenten hebben het idee gelanceerd om een symposium te wijden aan die initaieven om kennis te delen en initiatieven te versterken. De vraagstukken waar we als sector mee te maken hebben, liggen op het gebied van financiering, productontwikkeling, promotie en erkenning van de cultuurhistorische waarde van de schepen en de vloot.

Kernteam
Een kernteam, onder voorzitterschap van Gert Loomeijer, heeft een symposium georgainseerd waar deze thema’s aan de orde komen. De verdeling van de 15 miljoen die de sector van de regering heeft gekregen behoort niet tot de onderwerpen.