Wat doe jij om je veiligheid te vergroten?
(Klik hier direct door naar het kenniscentrum)

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft in 2017 na het ongeval aan boord van de Amicitia, aanbevelingen gedaan aan verschillende partijen in onze sector. (ILT, Infrastructuur en Milieu, de keuringsinstanties en de BBZ.) De OVV heeft de sector de kans gegeven om te laten zien dat zij zelf in staat is om de problemen op te lossen. 
De BBZ leden hebben de handschoen opgepakt en zijn aan de slag gegaan. Inmiddels is er een branchenormen opgesteld, is er een kenniscentrum en organiseert de BBZ de jaarlijkse sectordag.

Terug