"De BBZ zorgt voor erkenning voor de beroepsgroep en is hét aanspreekpunt voor overheden."


Waar heeft de BBZ het verschil gemaakt?
een greep uit de lange lijst van successen...

Voorsorteren op de Richtlijn Pakketreizen
Om aan deze wetgeving te voldoen moest er veel werk verzet worden. We hebben een stappenplan gemaakt voor leden om makkelijk om te schakelen. De BBZ heeft nieuwe Algemene Voorwaarden opgesteld, standaard informatie voor klanten gemaakt, een overzicht en rekenvoorbeeld gemaakt om een keuze te maken tussen insolventieverzekeraars en, uiteindelijk, omdat leden niet tevreden waren met het aanbod, met STO Garant afspraken gemaakt om iets speciaal voor de chartervaart op te zetten.

Ligplaatsen in Amsterdam
Jarenlang was er geen fatsoenlijke plek voor de zeilende chartervaart. Er kon weliswaar afgemeerd worden, maar alleen op plekken waarvoor gereserveerd moest worden. Inmiddels hebben we een mooie plek aan de Pontsteiger in de Oude Houthaven waar niet gereserveerd hoeft te worden, waar we uiteraard heel blij mee zijn aangezien dat rond de €200,00 per overnachting kost.

Dubbelplaten 
Was de BBZ er niet geweest dan hadden alle dubbelplaten in de binnevaart verwijderd moeten worden en was de techniek verboden verklaard. Nederland ondersteunde de voorstellen van de BBZ en kreeg het er in Europa door heen.

Bemanningseisen binnenvaart  
Het zeilbewijs, de rol van de maat, de minimale bezetting (motorvaart en zeilvaart), de vaartijden: allemaal werk van de BBZ. Wij hebben gezorgd voor de speciale status van de chartervaart en de kleinschalige passagiersvaart. En nu er in Straatsburg wordt gesproken over de opleidingseisen van de deksman is het de BBZ die ijvert voor een passende regeling, niemand anders. 

Regeling Denemarken Zeevaart
Door een bijzondere inspanning van de leden heeft de sector tegengewicht kunnen beiden aan Denemarken. Een bijna bovenmenselijke prestatie is geleverd. Het heeft enorm veel van alle leden gevraagd, maar we zijn de strijd als vereniging aangegaan en hebben uiteindelijk een onderhandelingsresultaat geboekt waar de vloot verder mee kan.

Ligplaatsen Markerwadden 
We krijgen niet atijd alles voor elkaar. Van eilanden in het IJsselmeer is de BBZ in de regel geen fan. Maar als het onafwendbaar is, dan proberen we er het beste uit te halen voor de leden. Bij de Markerwadden heeft dat aanlegsteigers en voorzieningen opgeleverd en inmiddels worden de Markerwadden veel door de chartervaart bezocht. 

Terug