oprichting-platform

Platform Veiligheid

Op 28 januari 2018 heeft de BBZ een platform veiligheid opgericht. Doel van dit platform is om  kennis over veiligheidskritieke onderdelen van een schip met elkaar te delen. Dit maakt het mogelijk om met tradtionele zeilschepen op een veilige en professionele wijze te kunnnen blijven varen. 

branchenormen

Branchenormen

Er is veel expertise in de sector op het gebied van onderhoud en veiligheid. Deze kennis wordt verzameld en vastgelegd in branchenormen. Een branchenorm omschrijft de risicovolle onderdelen aan boord van zeilschepen en de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico's te verkleinen. 

schaalmodel

Infobladen veiligheid

De BBZ heeft een aantal workshops georganiseerd mbt veiligheid. Onderstaand de presentaties en extra informatie.