Training Matroos biedt kennis en veiligheid in de chartervaart

Op 24 en 25 maart aanstaande wordt de tweedaagse Training Matroos weer gegeven. Net als vorig jaar verzorgen trainer Peter Lock en Chartercrew een afwisselende training voor aankomende en reeds werkzame matrozen binnen de traditionele zeilende chartervaart. Tijdens de 3 dagen erna vindt de intensieve vervolgcursus plaats. klik hier voor meer info. 

Zeilcharterbranche richt Platform Veiligheid Chartervaart op

12 februari 2018, door Gijs van Hesteren
Avontuur, ruige tochten, houwen en keren, dat zoeken de klanten die een reis boeken bij de zeilchartervaart. Aan boord van industrieel erfgoed zeilen zij over zee en binnenwateren, ze draaien aan de lieren, hijsen de zeilen. Mooier kan het niet worden. Maar tussen avontuur en veiligheid bevindt zich een spanningsveld. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten heeft brancheorganisatie BBZ donderdag 25 januari het Platform Veiligheid Chartervaart opgericht.

Vooral binnen de zeilende zeevaart hebben de rederijen en bemanningen zich al geruime tijd toegelegd op heldere veiligheidsprocedures. Intussen zetten ook de zeilers op IJsselmeer, Waddenzee en overige ruime binnenwateren duidelijke stappen.
In 2016 voltrok zich in de haven van Harlingen een dodelijk ongeval. Naar aanleiding hiervan deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een aantal aanbevelingen. De raad legde een deel van de schuld bij de keurende en toezichthoudende organisaties, waaronder de ILT. Daarnaast zouden de scheepseigenaren eigenlijk meer moeten doen met de kennis die al in de branche aanwezig is. Die is echter nogal versnipperd. En de schippers zouden elkaar meer moeten aanspreken op veiligheidskwesties.
Veiligheidspraatje
Dat gebeurt intussen. Pam Wennekes van BBZ: ‘Afgelopen donderdag 25 januari hebben we een kennisplatform opgericht, samen met de Enkhuizer Zeevaartschool, keurende instanties en de boekingskantoren. Het is bedoeld om branchebreed alle kennis over veilig varen vast te leggen en te delen. We gaan dat op drie manieren doen. Ten eerste door het vaststellen van branchenormen. Wat zou je minimaal moeten weten over je schip? Hoe inspecteer je bepaalde onderdelen? Wanneer gaan er alarmbelletjes rinkelen? Wat kun je zelf doen, wanneer roep je de hulp in van experts? Wat vertel je de passagiers in je veiligheidspraatje?'
Het platform werkt nu aan normen voor masten en rondhouten. In een later stadium komen andere scheepsonderdelen en handelingen aan bod. Wennekes: ‘Als tweede onderdeel werken we aan een kenniscentrum, vooralsnog in digitale vorm, onder meer met onderhoudstools. Jouw kennis als schipper moet niet beperkt blijven tot jouw hoofd. Je invaller moet ook weten wat jij weet. Geef die kennis door.
‘En ten derde bouwen we de veiligheidsworkshops uit. De belangstelling hiervoor is zó groot, dat we al aan een tweede ronde zijn begonnen.'
Openbaar
Wat de BBZ betreft blijft die specialistische kennis niet voorbehouden aan de leden. ‘Het grootste deel zal publiek toegankelijk zijn. We willen de hele branche omhoog tillen. Voor veel mensen die varen met een privéschip kan dit ook interessant zijn.'
Uiteindelijk zullen het de BBZ-leden zijn die inspraak krijgen en meedenken over de doorontwikkeling van het kennisplatform. Lees in Schuttevaer het hele artikel.

Zeilende passagiersvaart richt Platform Veiligheid op

januari 2018
Donderdag 25 januari is in Enkhuizen het  Platform Veiligheid Chartervaart opgericht. Het is een gezamenlijke inspanning van Keuringsbureaus, boekingskantoren, de Enkhuizer Zeevaartschool en de schippers van de zeilende passagiersvaart, verenigd in de BBZ. De deelnemers hebben afgesproken samen te werken in het platform en structureel kennis over veiligheid vast te leggen en te delen.

De Nederlandse traditionele vloot is uniek in Europa. Honderden historische zeilschepen zijn bewaard gebleven en actief in de maritieme toeristische sector. De specialistische kennis die nodig is om met deze historische schepen veilig te werken, kan in het Platform Veiligheid beter gedeeld en ontsloten worden, onder meer door het opstellen van branchenormen. De norm of best practise, omschrijft de risicovolle onderdelen aan boord van zeilschepen en de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico's te verkleinen. De norm omschrijft waarop precies gelet moet worden, hoe vaak minimaal geïnspecteerd moet worden en wanneer de hulp van een expert nodig is. De informatie en instructie is niet alleen gericht op beginnende schippers en bemanning, maar kan ook de ervaren schipper ondersteunen. 
Het Platform Veiligheid werkt op het moment aan de norm voor Masten en Rondhouten. De ervaring die hiermee wordt opgedaan, zal aangewend worden om nieuwe normen op te stellen voor andere scheepsonderdelen en handelingen.
Sicko Heldoorn, voorzitter van de branche organisatie BBZ, is blij met dit initiatief. “Ik ken veel schippers die al ruim 20 jaar actief zijn. Ik ben blij om te zien dat zij bereid zijn om hun ervaring en kennis te delen met collega’s. Het is belangrijk dat deze deskundigheid vastgelegd wordt”.

 

Havendienst Amsterdam werkt schepen de stad uit

31 januari 2017

Sinds december 2016 zijn er wéér ligplaatsen voor de zeilende charterschepen verdwenen. Het havenbedrijf weigert zeilschepen  aan de Sumatrakade en Javakade. De meeste schepen zijn inmiddels de stad uit, een enkeling heeft een plekje gevonden aan de Buiklsloterweg. De 100 jaar oude zeilschepen lijken slechts 1 week in de 5 jaar welkom te zijn in Amsterdam.

Trudy Harding, schipper-eigenaar van de Schuttevaer, vraagt zich af waar zij deze zomer moet afmeren. “Tijdens Sail vaar ik met mijn dagtochtenschip langs de tall ships.  De gasten aan boord en op de kant genieten van dit enorme spektakel, en ook voor ons is het natuurlijk geweldig om onderdeel te zijn van zo’n groot nautisch evenement.” Trudy maakt zich zorgen over de zomer; “Waar kan ik nog liggen in Amsterdam?” 

In de toekomst krijgt de vloot weer een plaats aan de Pontsteiger. Wanneer ze daar terecht kunnen is nog onduidelijk en ook is het aantal beschikbare plekken gehalveerd. “In de Oude Houthaven lagen we met ruim 20 schepen bij elkaar. Een prachtig gezicht,” zegt Paul van Ommen, directeur van de BBZ, vereniging voor beroepschartervaart.   “Vanwege bouwwerkzaamheden hebben we onze plaatsen tijdelijk afgestaan. Maar inmiddels zijn de plannen veranderd en kunnen we niet meer terug naar de Oude Houthaven.  Je zou mogen verwachten dat er een redelijk alternatief geboden wordt. Niets is minder waar, het havenbedrijf doet juist het tegenovergestelde en jaagt de schepen de stad uit.” Van Ommen verwijst naar de water visie 2040, waarin het belang van de historische schepen onderstreept wordt. “De schepen zouden juist verwelkomd moeten worden, ze dragen bij aan het cultuurhistorische maritieme beeld van de stad. Dit komt ook overeen met het pleidooi van bewoners om de charterschepen weer terug in de haven te krijgen.  En ook de bewoners aan de Sumatra hebben laten weten dat ze veel liever prachtige zeilschepen voor de deur willen in plaats van cruiseschepen. Een anders doelstelling in de watervisie 2040 is om de enorme druk van het toerisme te verspreiden over de regio. De chartervaart kan hier een belangrijk rol in spelen.”

“De zeilschepen hebben een goede afmeervoorziening nodig, een mooie plek nodig waar ze af kunnen meren. Waar ze met gasten kunnen overnachten en waar gasten veilig op en af kunnen stappen.  Een haven met traditionele zeilschepen zorgt voor een mooi beeld, zeker wanneer het niet om een statische haven gaat, maar om een haven waar bedrijvigheid is. Amsterdam is de enige haven in Nederland waar we dat  niet hebben” aldus Ger Jager, raadslid PvdA.

Noot voor de Redactie: 
Contactpersoon is Pam Wennekes 

oprichting-platform
Zeilschepen amsterdam 2
Zeilschepen amsterdam