klipperrace


Wadloopverordening

Geplaatst op 01-03-2019  -  Categorie: infra/vaarwegen

26 Februari is in de staten van Fryslân de nieuwe wadloopverordening behandeld. Tijdens deze behandeling is een amendement ingediend door VVD en FNP. Dit amendement was erop gericht bestaande mogelijkheden rondom droogvallen en wadlopen te handhaven. De wadloopverordening is in de Provinciale Staten van Fryslân aangenomen,  inclusief het ingediende amendement. Wadlopen vanaf een drooggevallen schip met een groep tot vijftig personen binnen 500 meter  blijft toegestaan zonder vergunning en zonder wadloopgids. Voor de chartervaart betekent dit dat de huidige situatie gehandhaafd blijft.