klipperrace


BTW NUL Zeevaart

Geplaatst op 07-12-2018  -  Categorie: sociaaleconomisch/fiscalezaken  -  Auteur: paul

Per 1 januari 2019 worden de regels voor gebruik van het BTW nul tarief gewijzigd.

De precieze regeling vind je hier. De belangrijkste punten staan hieronder.

Toepassing

 • Voor goederen bestemd voor de bevoorrading van schepen die voor >70 % op volle zee varen met betalende passagiers, dus volledig commercieel worden geëxploiteerd.
 • Er wordt van uitgegaan dat schepen die een IMO nummer hebben bedoeld zijn voor de vaart op volle zee.
 • Schepen die geen IMO nummer hoeven hebben (<100GT) moeten op een ander manier aantonen dat ze voor de zeevaart worden gebruikt en dat mag aan de hand van de Zeebrief.
 • Met Volle Zee wordt bedoeld “alle delen van de zee die niet behoren tot de territoriale wateren of de binnenwateren van Nederland”.
 • >70% kan als volgt worden vastgesteld:
  • 70% van de gevaren afstand/de vaartijd/ de operationele tijd (in het jaar voor deze nieuwe regeling van kracht werd) was op volle zee.
  • >70% van de trajecten (in het jaar voor deze nieuwe regeling van kracht werd) was op volle zee.
  • Het schip behaalt gemiddeld de 70% volgens een van de hier genoemde methodes over een gemiddelde van 5 jaar (voorafgaande aan het van kracht worden van deze regeling).
 • Schepen zonder bekend exploitatieverleden kunnen in een verklaring aangeven dat het de verwachting is dat ze aan de eisen voldoen.
 • Een reis die tot buiten de territoriale wateren leidt wordt in zijn geheel gezien als een reis op volle zee, dus van begin tot eind.

Aantonen nultarief goederen

 • Bij een levering aan een schip met nultarief moet het IMO nummer (of een verwijzing naar de zeebrief voor schepen zonder IMO nummer) op de factuur komen.
 • Een leverancier moet beschikken over de schriftelijk verklaring van de reder dat:
  • Het schip >70% op volle zee vaart.
  • Het schip 100% commercieel wordt ingezet,

Deze verklaring moet jaarlijks opnieuw opgesteld worden.