WAT DOET DE BBZ EIGENLIJK?

  • de BBZ beïnvloedt beslissingen van beleidsmakers
  • de BBZ ondersteunt individuele leden bij het uitoefenen van hun bedrijf
  • de BBZ draagt een positief beeld uit van de sector

Als overheden geen goed beeld hebben van de vloot zullen ze ook niet snel geneigd zijn om iets voor ons te doen. De BBZ promoot de sector en benadrukt daarbij de cultuur- historische en de economische waarde van de vloot. Bij overheden proberen we gedaan te krijgen dat ze bij het opstellen van regels en voorschriften rekening houden met het karakter van onze schepen.

De BBZ is er niet alleen voor het algemene belang van de vloot maar ook voor het individuele belang van leden. Bijvoorbeeld als er geschillen zijn met het klassebureau of handhavers of als er vragen zijn over wet en regelgeving kunnen wij helpen. Verder organiseert de BBZ workshops voor ondernemers en aspirant ondernemers.

WAAROM ZOU IK LID WORDEN?

Mijn inkomsten zijn niet geweldig, waarom zou ik geld uitgeven aan een lidmaatschap?
Omdat je een ondernemer bent. Je doet er alles aan om je bedrijf tot een succes te maken en de BBZ staat je daarin bij. De BBZ zorgt ervoor dat de regels hanteerbaar blijven, dat je bijgestaan wordt als je in de problemen komt, advies krijgt als je voor moeilijke vragen komt te staan en toegang krijgt tot het netwerk en de gebundelde kennis van de vloot en haar omgeving.

WAT DOET DE BBZ VOOR MIJ?

Ondernemers kunnen bij de BBZ terecht voor:

  • advies op gebied van nautische wet en regelgeving, arbeidszaken, fiscale kwesties, cursussen en trainingen;
  • collectieve regelingen zoals arbeidscontracten, RI&E, algemene voorwaarden, standaard boekingsovereenkomsten;
  • bemiddeling bij certificering, ligplaatsbeleid, overlast, lokale belastingen.

HEEFT HET WERK VAN DE BBZ ECHT ZIN?

Zeker! De BBZ oefent direct invloed uit op regels die heel specifiek met de vloot te maken hebben. Natuurlijk krijgen we niet altijd onze zin maar we zijn altijd in staat om de scherpe kanten er van af te krijgen. 

HOE KAN DE BBZ NAMENS MIJ SPREKEN?

Het bestuur van de BBZ geeft leiding aan het secretariaat en zet samen met de leden de hoofdlijnen van het beleid uit. Het bestuur bestaat uit acht personen. Zeven leden zijn gekozen vanwege hun deskundigheid en zijn afkomstig uit verschillende geledingen (zeevaart, binnenvaart, motorpassagiersvaart, werknemers, werkgevers). De voorzitter is onafhankelijk en wordt aangesteld in een ledenvergadering. De leden bepalen de richting van de BBZ. De leden zijn de BBZ.