branchenormen

Wat doet de BBZ eigenlijk?

  • de BBZ beïnvloedt beslissingen van beleidsmakers
  • de BBZ ondersteunt individuele leden bij het uitoefenen van hun bedrijf
  • de BBZ draagt een positief beeld uit van de sector

 

rondhout

Wat doet de BBZ voor mij?

  • De BBZ geeft advies op gebied van nautische wet en regelgeving, arbeidszaken, fiscale kwesties, cursussen en trainingen;
  • De BBZ heeft collectieve regelingen zoals arbeidscontracten, RI&E, algemene voorwaarden, standaard boekingsovereenkomsten;
  • De BBZ bemiddelt bij certificering, ligplaatsbeleid, overlast, lokale belastingen.

roer

Hoe kan de BBZ namens mij spreken?

Het bestuur van de BBZ geeft leiding aan het secretariaat en zet samen met de leden de hoofdlijnen van het beleid uit. Het bestuur bestaat uit acht personen. Zeven leden zijn gekozen vanwege hun deskundigheid en zijn afkomstig uit verschillende geledingen (zeevaart, binnenvaart, motorpassagiersvaart, werknemers, werkgevers). De voorzitter is onafhankelijk en wordt aangesteld in een ledenvergadering. De leden bepalen de richting van de BBZ. De leden zijn de BBZ.

 
Aanmeldformulier    

Persoonlijke gegevens (*1):

Soort lidmaatschap 

Maak een keuze uit de volgende categorieën: 

Incassomachtiging SEPA

Hierbij machtig ik de BBZ (*3), tot wederopzegging, om de contributie voor het lidmaatschap van de BBZ af te schrijven (*4) van onderstaande rekening. 

(1) Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen t.b.v. uw lidmaatschap bij de BBZ. De details leest u terug in ons privacy beleid.

(2) Het contributiebedrag is afhankelijk van de totale omzet ex BTW in 2017 voortgekomen uit het charterbedrijf. De omzetgegevens kunnen getoetst worden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld en zal vervolgens door de BBZ aan haar leden kenbaar worden gemaakt.

(3) Incassant ID BBZ: NL37ZZZ406248310000

(4) Deze doorlopende  machtiging blijft tot wederopzegging geldig, u kunt de machtiging tot 1 oktober van elk jaar schriftelijk intrekken.  Er geldt een wettelijk terugboekrecht van 56 dagen.

(5) Bij verzending van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden m.b.t. het lidmaatschap. Deze zijn opgenomen in de statuten.

Beveiligings code Beveiligings code