branchenormen

Wat doet de BBZ eigenlijk?

  • de BBZ beïnvloedt beslissingen van beleidsmakers
  • de BBZ ondersteunt individuele leden bij het uitoefenen van hun bedrijf
  • de BBZ draagt een positief beeld uit van de sector

 

rondhout

Wat doet de BBZ voor mij?

  • De BBZ geeft advies op gebied van nautische wet en regelgeving, arbeidszaken, fiscale kwesties, cursussen en trainingen;
  • De BBZ heeft collectieve regelingen zoals arbeidscontracten, RI&E, algemene voorwaarden, standaard boekingsovereenkomsten;
  • De BBZ bemiddelt bij certificering, ligplaatsbeleid, overlast, lokale belastingen.

roer

Hoe kan de BBZ namens mij spreken?

Het bestuur van de BBZ geeft leiding aan het secretariaat en zet samen met de leden de hoofdlijnen van het beleid uit. Het bestuur bestaat uit acht personen. Zeven leden zijn gekozen vanwege hun deskundigheid en zijn afkomstig uit verschillende geledingen (zeevaart, binnenvaart, motorpassagiersvaart, werknemers, werkgevers). De voorzitter is onafhankelijk en wordt aangesteld in een ledenvergadering. De leden bepalen de richting van de BBZ. De leden zijn de BBZ.