dsc03243-kopie


Platform veiligheid

In 2018 is het Platform Veiligheid Chartervaart opgericht. Het is een gezamenlijke inspanning van Keuringsbureaus, de BBZ, boekingskantoren, de Enkhuizer Zeevaartschool en de Ledengroep Veiligheid. 

De taken van het platform zijn: 
- Branchenormen ontwikkelen
- Kennisdeling
- Ontwikkelen meerjaren-onderhoudstool
- Beoordelen van initiatieven.

Binnen de sector worden regelmatig initiatieven ontwikkeld op het gebied van veiligheid. Als er tijd (of subsidie) van de BBZ of andere instanties noodzakelijk is om de plannen te concretiseren kunnen deze bij het Platform Veiligheid neergelegd worden. Het platform zal de plannen beoordelen. Centraal daarbij staan steeds de aanbevelingen van de OVV. 


NIEUWSBERICHTEN OVER PLATFORM VEILIGHEID

Oproep aan leden

Datum: 16 april 2018
Het platform heeft inmiddels een lijst opgesteld met onderwerpen waarmee werkgroepen aan de slag gaan om te komen tot een nieuwe branchenorm. De normen zullen gemaakt worden door verschillende werk...

Branchenorm rondhouten ligt bij drukker

Datum: 04 april 2018
De Branchenorm voor inspectie en onderhoud van Rondhouten ligt bij de drukker en wordt binnenkort uitgedeeld. Als vertrekpunt voor de mastennorm is de richtlijn van de Germanische Lloyd voor rondho...

Platform Veiligheid is opgericht, en nu verder...

Datum: 18 februari 2018
Het Platform Veiligheid Chartervaart bestaat. De professionals in de sector informeren is een kant van de zaak, maar daar blijven de inspanningen niet toe beperkt. We informeren ook de buitenwereld...

Oprichting kennisplatform

Datum: 25 januari 2018
De drie keurende instanties voor de zeilvaart (RH, BSC, NBKB), de Enkhuizer Zeevaartschool, TCN en de BBZ hebben donderdag 25 januari een Kennisplatform opgericht. Het is een direct gevolg van het ...

Bijeenkomst veiligheidswerkgroep

Datum: 16 november 2017
De veiligheidswerkgroep heeft een begin gemaakt met het opstellen van een branchenorm, of wel, met opschrijven wat elke schipper minimaal van de rondhouten aan boord zou moeten weten. De groep best...

Na het OVV onderzoek

Datum: 22 augustus 2017
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft in haar rapport over het ongeval aan boord van de Amicitia, aanbevelingen gedaan aan partijen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor gesignaleerde v...