islemar


Werknemer

De werknemer is de contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst (kijk voor verschillende formats bij ondernemen/arbeidsovereenkomsten)  is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Er is sprake van een wederkerige overeenkomst: de werkgever betaalt loon en in ruil daarvoor verricht de werknemer de afgesproken arbeid. 

Buitenland? A1 op zak!

Vaar je in het buitenland? Binnen de Europese Unie is hiervoor een A1-verklaring nodig. Daarmee toon je in het buitenland aan dat jij in Nederland (of elders) verzekerd bent en sociale premies afdraagt.  Het A1, ook wel 'certificate of coverage' genoemd, is een Europees formulier dat door alle landen van de Europese Unie wordt gebruik. Het A1 geeft aan welke nationale sociale zekerheidswetgeving voor jou van toepassing is. 
Werk je in het buitenland zònder A1, dan riskeer je als werkgever of zelfstandige een hoge boete van een sociale inspectiedienst. 
Verricht jij als zelfstandige of verrichten jouw werknemers in de binnenvaart of zeevaart werkzaamheden in ander EU/EER lidstaten, zorg dan dat je tijdig de A1-verklaring aanvraagt. Dit doe je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).