islemar


Werkgever

Een werkgever geeft werk aan de werknemer. In de arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever èn de werknemer genoemd. Arbeidswetgeving is nationaal en verschilt per land.  In ruil voor de geleverde prestaties onder het gezag van de werkgever, ontvangt de werknemer een loon.

De lidstaten waar werknemers in het kader van de minimumloonwet moeten worden aangemeld, zijn: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italie, Luxemburg, Belgie en Tjechie. (Denemarken en Spanje zullen vermoedelijk volgen.) Voor uitgebreide informatie over het minimumloon in Frankrijk en Duitsland en Belgie verwijzen wij je naar het Infoblad Minimumloon in Europa. Voor een kort totaaloverzicht van de eisen kun je het Overzicht Handhaving Minimumloon in Europa raadplegen.

De individuele afspraken tussen werkgever en werknemer staan vermeld in de arbeidsovereenkomst. (Kijk bij Ondernemen/overeenkomsten voor formats voor arbeidsovereenkomsten ).

Buitenland? A1 op zak!

Heb je een maat of zetschipper in dienst die werkzaamheden voor je uitvoert in het buitenland? Binnen de Europese Unie is hiervoor een A1-verklaring nodig. Het A1, ook wel 'certificate of coverage' genoemd, is een Europees formulier dat door alle landen van de Europese Unie wordt gebruik. Het A1 geeft aan welke nationale sociale zekerheidswetgeving van toepassing is.
Werk je in het buitenland zònder A1, dan riskeer je als werkgever of zelfstandige een hoge boete van een sociale inspectiedienst. In Frankrijk is het A1 formulier sinds 1 april 2017 verplicht. Bij controle door de Franse arbeidsinspectie loop je als werkgever de kans op een boete van € 3.269 per werknemer.
Ook als je een buitenlandse werknemer inhuurt, of een werknemer hebt die niet in Nederland woont èn die in twee of meer EU-lidstaten werkzaamheden verricht, dan kan de A1-verklaring belangrijk zijn. Je kunt hierover meer lezen op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).