islemar


NIEUWSBERICHTEN ARBEIDSZAKEN

Kwetsbare groepen aan boord  

Datum: 04 december 2018
Vaar jij wel eens met schoolkinderen? Ondernemers en bemanningen die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen, kunnen baat hebben bij de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Er wordt steeds vaker naar gevraagd door op...

Minimumloon in Duitsland

Datum: 02 februari 2018
In 2014 voerde Duitsland het Duits minimumloon in voor buitenlandse werknemers in loondienst. Het minimumloon bedraagt (ten tijde van dit schrijven) Euro 8,84 bruto per uur. Sinds 1 juli 2017 moet je als werkgever je ...

Minimumloon in Europa

Datum: 01 februari 2018
Op 13 mei 2014 heeft de Europese Commissie de Handhavingsrichtlijn aangenomen. Deze nieuwe richtlijn moet de praktische uitvoering, toepassing en handhaving van de detacheringsrichtlijn uit 1996 verbeteren, bevorderen...

Buitenland? A1 op zak!

Datum: 05 november 2017
Vaar je in het buitenland? Of heb je een maat of zetschipper in dienst die werkzaamheden voor je uitvoert in het buitenland? Binnen de Europese Unie is hiervoor een A1-verklaring nodig. Daarmee toon je in het buitenla...

Wet Aanpak Schijnconstructies

Datum: 01 februari 2017
Per 1 januari 2017 is het laatste gedeelte van de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking getreden. Vanaf dat moment mogen er in principe geen kosten worden ingehouden op het minimumloon buiten de loonbelas...

Wijziging arbeidstijdenbesluit

Datum: 15 januari 2017
  31 december 2016 is het Arbeidstijdenbesluit Vervoer aangepast. Dit besluit is een uitwerking van  Ook voor de binnenvaart heeft dit gevolgen. Dit arbeidstijdenbesluit regelt voor de binnenvaart...