tecla 2


Informatieverplichting en AV

Informatieverstrekking
De informatieverplichting is omvangrijker en gedetailleerder dan onder de oude richtlijn. De klant moet weten dat hij te maken heeft met een pakketreis en waar hij recht op heeft. In de richtlijn wordt dit precontractuele informatie genoemd. Om te voldoen aan deze eis heeft de BBZ de reserveringsovereenkomst (format voor een contract) aangepast en een Standaard Informatieformulier Pakketreis opgesteld.

Aanpassen Algemene Voorwaarden
Op basis van de Richtlijn Pakketreizen zijn de Algemene Voowaarden Pakketreis gemaakt . Daarbij is ook een toelichting gemaakt, waarin wordt beschreven welke artikelen uit de richtlijn komen en in hoeverre je verplicht bent die op te nemen in de AV.

Downloads

Algemene Voorwaarden: 

Reserveringsovereenkomst:

Standaard Informatieformulier: