tecla 2


Garantieverplichting

De Richtlijn Pakketreizen verplicht om maatregelen te nemen die de reizigers beschermen tegen financieel onvermogen (insolventie). In een dergelijke situatie (denk aan een faillisement) moet de reiziger de betaalde reissom of een evenredig deel daarvan terug krijgen en zonodig ook gerepatrieerd worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de wettelijke eisen voor garantiestelling te voldoen:

  • Derdengeldregeling
  • Garantiefonds