tecla 2


Verwerkersovereenkomst

Wanneer je bedrijf handelingen met persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan stel je samen een Verwerkersovereenkomst op. Hierin leg je de afspraken vast over de verwerking van persoonsgegevens. De BBZ heeft een model Verwerkersovereenkomst opgesteld en een korte instructie voor het gebruik.

Downloads

Verwerkingsovereenkomst: