tecla 2


Procedure Datalekken

Een data-lek is een inbreuk in verband met persoonsgegevens. 
Voorbeelden van een data-lek zijn:
• het verliezen van een USB-stick of laptop
• het sturen van een mailing met adressen in het CC-veld
De AVG verplicht je om in bepaalde situaties een 'data-lek' te melden bij Autoriteit persoonsgegevens. Een data-lek kan voor betrokkenen grote gevolgen hebben, waaronder verlies van controle over hun persoonsgegevens, identiteitsdiefstal of financiële verliezen. Een data-lek moet daarom op tijdige en passende wijze worden aangepakt. De BBZ heeft een protocol Datalekken gemaakt, waarin wordt uitgelegd op welke wijze je moet omgaan bij een 'data-lek'.