tecla 2


AVG

Op 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan nieuwe privacyregels. Verenigingen, scholen, bedrijven en dus ook ondernemers in de chartervaart. De nieuwe eisen staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Als je niet voldoet aan de eisen kan je hoge boetes krijgen. 

De wet eist een inspanning. Je moet aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dit dat je tenminste een privacybeleid moet hebben, waarin je aantoont dat de persoonsgegevens van je potentiele klanten bij jou ‘veilig’ zijn; dat de afspraken met externe partijen over de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst; en dat je weet wat je doen moet in geval er sprake is van een data-lek. Om het je als ondernemer iets gemakkelijker te maken, heeft de BBZ de volgende documenten gemaakt: model Privacybeleid, een model Verwerkersovereenkomst en een Protocol data-lekken. 

Als je extra hulp nodig hebt om je onderneming privacy-proof te maken, dan biedt de Stichting AVG een online-hulpprogramma. Dit is een 15-stappenplan waarin alle onderdelen van de wettelijke verplichting aan de orde komen. Aan de deelname zijn wel kosten verbonden, maar als BBZ-lid krijg je een korting van 50%. (het starttarief is dan €125). De speciale kortingscode kun je bij de BBZ opvragen. 


NIEUWSBERICHTEN OVER AVG

Downloads