sailing-home-1-kopie


Bediening Ketelbrug en Eilandbrug

In het voor- en naseizoen worden de Ketelbrug en de Eilandbrug speciaal voor de zeilcharters op aanvraag bediend. 

De bezuinigingen van het kabinet in 2015 (minder ambtenaren) heeft grote gevolgen gehad voor het aantal ambtenaren bij RWS. Niet alleen aan de beleidsmatige kant, ook aan de uitvoerende kant. Concreet houdt dit in dat bruggen en sluizen minder bediend worden. RWS heeft drie jaar gelden contact gezocht met de gebruikers en in goed overleg zijn we gekomen tot een werkbaar bedieningsregime voor het Naviduct, de Krabbersgatsluis en de sluis bij Den Oever.

Om tot een goede bediening van de Ketelbrug en de Eilandbrug te komen bleek een stuk lastiger.  De BBZ en de Kamper CDA gemeenteraadsfractie hebben voorkomen dat de zeilvloot van Kampen opgesloten raakte achter de bruggen. Ook op landelijk niveau heeft het CDA zich ingezet voor het behoud van een fatsoenlijk bedieningsregime van de bruggen rond Kampen. CDA Kamerleden De Rouwe en Van Hijum hebben vragen gesteld aan minister Schultz over de voornemens van RWS. Rijkswaterstaat reageerde met een nieuw voorstel waarbij nog wel sprake was van een verregaande versobering, maar wel zodanig dat varen vanuit Kampen mogelijk bleef. De BBZ heeft de aangepaste bedieningstijden voorgelegd aan een aantal schippers. De voorgestelde bedientijden bleken in voor- en naseizoen niet toereikend. De BBZ is daarom opnieuw met RWS in gesprek gegaan. Er is niet alleen naar het aantal brugopeningen in het verleden gekeken, maar ook wat de gevolgen zouden zijn als tochten niet meer aangeboden kunnen worden. Ook moet overvaren mogelijk blijven. RWS toonde hiervoor begrip en heeft daarom voor de charterschepen een uitzondering gemaakt. In voor- en naseizoen worden de Ketelbrug en de Eilandbrug speciaal voor de zeilcharters op aanvraag bediend.