Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Nieuwsberichten over havenzaken

Exploitatievergunningen Amsterdam

Datum: 17 februari 2020
Er was (en is) nog wat onduidelijkheid over het vergunningstelsel. Vorige week was er een bijeenkomst  georganiseerd door Havenbedrijf Amsterdam, waarin antwoord gegeven werd op een aantal vragen. Wie moeten een vergunning aanvragen? Dagpassagiers...

Ameland wacht met aanpakken jachthaven

Datum: 14 januari 2020
In december is de BBZ samen met de VBZH naar Ameland gegaan om te praten over de plannen voor de herindeling van de jachthaven op Ameland.  Vlak voor de commissievergadering van de gemeenteraad is een aantal wijzigingen in de plannen doorgevoerd w...

Renovatie haven van Ameland

Datum: 11 december 2019
Filmpje OmropfryslanOp de valreep hebben de BBZ en de VBZH kunnen voorkomen dat er voor grote charterschepen geen plek meer zou zijn op Ameland. Als het laatste plan voor de nieuwe indeling van de haven aangenomen zou zijn, zou dit grote gevolgen ...

Ontwikkelingen Haven Terschelling

Datum: 03 juli 2019
Op 26 juni is de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling in de raadscommissievergadering besproken. De BBZ en de VBZH waren hierbij aanwezig en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. Tijdens deze vergadering zijn ook ...

BBZ zet in op uitzondering voor chartervaart watertoeristenbelastingheffing in Hoorn

Datum: 02 juli 2019
De BBZ is sinds de invoering van de watertoeristenbelasting druk bezig geweest om in gesprek te komen met de fracties van Hoorn, de wethouder en de nieuwe havenmanager. Inmiddels zijn de gesprekken afgerond en hebben we duidelijk gemaakt wat de ge...

Havenkrant 2019

Datum: 12 juni 2019
Op verzoek van de havenmeesters heeft de BBZ een havenkrant gemaakt met daarin praktische informatie voor de schipper zoals aanmeldprocedure en geplande werkzaamheden per haven voor het komende jaar. De havenkrant wordt regelmatig bijgewerkt. 

Amsterdam

Datum: 12 juni 2019
Vorig jaar mei is de Pontsteiger in de Oude Houthaven in gebruik genomen met ligplaatsen voor de zeilchartervaart. Daarnaast zijn er al geruimere tijd ligplaatsen voor de motorchartervaart in de IJhaven. Beide ligplaatsen liggen in een gebied dat ...

West-Terschelling Masterplan

Datum: 05 juni 2019
Paul Scheffer (voorzitter VBZH) en Pam Wennekes (BBZ) hebben gisteren een gesprek gehad met de wethouder en de projectleider over het Masterplan havengebied West-Terschelling. Het college wil graag bekijken hoe ze de chartervloot beter kunnen faci...

Handhavingsbeleid chartervaart Port of Amsterdam

Datum: 16 april 2019
De havenmeester van Amsterdan heeft besloten tot een proef met een gele/rode kaarten systeem. Deze proef zal na een jaar geëvalueerd worden waarna er besloten wordt of dit handhavingsbeleid structureel zal worden. Het uiteindelijke doel is om over...

Amsterdam

Datum: 20 maart 2019
Port of Amsterdam organiseert een nieuw periodiek overleg voor de passagiersvaart. De BBZ neemt deel aan het overleg om de belangen van de binnen- en zeevaartleden te behartigen. Vaste agenda-onderwerpen zijn ligplaatsenbeleid, bruggen en voor de ...