sailing-home-1-kopie


Havenzaken

Traditionele operationele schepen, midden in het hart van de stad of prominent in de historische haven, zijn goed voor het toerisme en goed voor de lokale economie. Schepen oefenen aantrekkingskracht uit op het grote algemene publiek. Veel steden profileren zich dan ook als havenstad. De traditionele schepen zorgen voor het authentieke havengezicht en de stuurmanskunsten van de schippers zorgen voor een levendig schouwspel. 
Voor de gasten aan boord speelt de haven ook een belangrijke rol tijdens de vakantie, ze brengen graag een bezoek aan leuke havenstadjes. Daarnaast is een goede afmeervoorziening in de haven belangrijk. Gasten moeten bijvoorbeeld op een veilige manier van en aan boord kunnen gaan. 
De BBZ houdt zich bezig met ontwikkelingen in de havens en discussies over overlast. 


NIEUWSBERICHTEN OVER HAVENZAKEN

Ontwikkelingen Haven Terschelling

Datum: 03 juli 2019
Op 26 juni is de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling in de raadscommissievergadering besproken. De BBZ en de VBZH waren hierbij aanwezig en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om...

BBZ zet in op uitzondering voor chartervaart watertoeristenbelastingheffing in Hoorn

Datum: 02 juli 2019
De BBZ is sinds de invoering van de watertoeristenbelasting druk bezig geweest om in gesprek te komen met de fracties van Hoorn, de wethouder en de nieuwe havenmanager. Inmiddels zijn de gesprekken...

Havenkrant 2019

Datum: 12 juni 2019
Op verzoek van de havenmeesters heeft de BBZ een havenkrant gemaakt met daarin praktische informatie voor de schipper zoals aanmeldprocedure en geplande werkzaamheden per haven voor het komende jaa...

Amsterdam

Datum: 12 juni 2019
Vorig jaar mei is de Pontsteiger in de Oude Houthaven in gebruik genomen met ligplaatsen voor de zeilchartervaart. Daarnaast zijn er al geruimere tijd ligplaatsen voor de motorchartervaart in de IJ...